Skip to main content

Procurement of a modern lecture capture system and its implementation in Estonian professional higher education institutions

 

Projekt

"Kaasaegse praktikumi- ja loengusalvestussüsteemi hankimine ja ühine kasutusele võtmine rakenduskõrgkoolides" (3.2.0401.11-0043)

01.01. 2012 - 30.11.2012

Projekti eesmärk on tõsta rakenduskõrgkoolide õppijate (sh erivajadusega õppijate) aktiivset osalust õppetöös läbi kvaliteetsete loengute ja praktikumide salvestuste kättesaadavuse. Projekti käigus soetatakse salvestusseadmeid ja -litsentse. Projekti käigus arendadakse keskset taristut projektipartnerite toetamiseks. 

Partnerid:

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EITSA)

Eesti Lennuakadeemia

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Sisekaitseakadeemia

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia