Skip to main content

TTO

Eesti töötervishoiu ja tööohutuse (Eesti TTO) võrgustik jätkab 2001-2004 tegutsenud Eesti-Soome partnerlusprojekti toetusel tegutsenud võrgustiku tegevusi.

Võrgustiku eesmärk
Võrgustiku eesmärk on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna arendamine pakkudes raamistikku, mis võimaldab töötervishoiu ja tööohutuse alase teabe, kogemuste ja teadmiste tõhusamat kasutamist võrgustiku liikmete vahel.

Lisaks ülaltoodud peamisele eesmärgile, on võrgustikul ka lisaeesmärgid:
• töötervishoiu ja tööohutuse alase teabe avalikustamine ja kättesaadavaks tegemine;
• võrgustiku liikmete omavahelise koostöö edendamine;
• valdkonna korrastamine ja läbipaistvuse suurendamine;
• hea tava levitamine;
• kaasa aitamine spetsialistide koondumisele seltsidesse ja ühingutesse.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajana osaleb võrgustiku tegevustes Milvi Moks. Rohkem infot võrgustiku kohta vaata siit.