Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu

                                                        

 

RKRN tegevuse eesmärgiks on arendada Eestis rahvusvaheliselt väljakujunenud nõudeid arvestavat rakenduskõrgharidust ja osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises. Lisainfo Eesti Rakenduskõrgkoolide infoportaalis. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ühines 2006. aastal Eesti rakenduskõrgkoolide kvaliteedialase tegevuse deklaratsiooniga. 

RKRN LIIKMED