Skip to main content

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu


RKRN tegevuse eesmärgiks on arendada Eestis rahvusvaheliselt väljakujunenud nõudeid arvestavat rakenduskõrgharidust ja osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises. Lisainfo Eesti Rakenduskõrgkoolide infoportaalis. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ühines 2006. aastal Eesti rakenduskõrgkoolide kvaliteedialase tegevuse deklaratsiooniga. 

RKRN LIIKMED