Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu

                                                        

Nõukogu tegevuse eesmärgiks on arendada Eestis rahvusvaheliselt väljakujunenud nõudeid arvestavat rakenduskõrgharidust ja osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises. Lisainfo Eesti Rakenduskõrgkoolide infoportaalis. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ühines 2006. aastal Eesti rakenduskõrgkoolide kvaliteedialase tegevuse deklaratsiooniga. Tunnistus

RKRN LIIKMED

RKRN-i TEGEVUSED:

  • Rakenduskõrgkoolide koostöö

  • Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade lepe

  • Ühtne tagasiside- ja monitooringussteem (TMS)

  • Rakenduskõrgkoolide õppeinfossteemi arendamine

  • Euroopa projekt EDUPROF

  • Rakenduskõrgkoolide jätkusuutlik areng läbi kvaliteedijuhtimise ja koostöö 1.03.2007-30.06.2008

  • Kvaliteedisüsteemide arendamine rakenduskõrgkoolides 10.03.2005-23.01.2007