Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate osalemine ekspertkomisjonides väljaspool kõrgkooli

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja töötajad osalevad ekspertidena, nõuandjatena või töörühma liikmetena ühiskonna vajadustest tulenevalt probleemide arutelus, arendustegevustes ja uute ning innovatiivsete lahenduste leidmisel kõrgkoolis õpetatava valdkonna edendamiseks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate ekspertluse eeskiri