Skip to main content

2012/2013

 

EKSPERT

 KOMISJON / TÖÖRÜHM

Marika Asberg

Iluteenindajate kutsekomisjon, liige

Irena Bartels

Eesti Perinatoloogia Selts, juhatuse liige
Eesti Ämmaemandate Ühing, volikogu liige
Eesti Ämmaemandate Ühingu kutsekomisjon, aseesinaine

Eve Epner

Erasmus Student Network’i ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline leping, kõrgkooli esindaja
Erasmus Student Network Tallinn Fotokonkurss 2013, žürii liige

Ülle Ernits

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN), liige

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, tervishoiu valdkonna hindamisnõukogu asendusliige

Programmi Erasmus juhtnõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja

e-Kutsekooli nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvaldkonna töötajate koolituskomisjon, liige

Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia (2011–2020) koolitus- ja teadusvaldkonna töörühmad, ekspert

„European Association of Institutes of Higher Education“ (EURASHE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

SA Koolitervishoid, nõukogu liige

 Zelda Fain

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

Pille Javed

„Consortium of Institutes of Higher Education in Health and 

Rehabilitation in Europe“ (COHEHRE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppetooli esindaja

Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

Tiina Juhansoo

Ohvriabi arengukava koostamise töörühm, liige
Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöö raamleping, koordinaator
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Nizhni Novgorodi Meditsiiniakadeemia koostööleping, esindaja
Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee, liige
„Consortium of Institutes of Higher Education in Health and 
 Rehabilitation in Europe“ (COHEHRE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja
„European Association for International Education“ (EAIE), liige

Urve Kaasik-Aaslav

Eesti Naistearstide Selts, liige

Tõnu Kauba

TEA Kirjastuse ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline  koostööleping, koordinaator

„Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe“ (COHEHRE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika õppetooli esindaja

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline koostööleping, koordinaator

Merike Kravets

SA Innove, tervishoiu ja sotsiaalteenuste erialade riikliku õppekava „Hooldustöötaja eriala ülesehitus lähtudes kutsestandardist“ väljatöötaja

Õppekavarühma „Sotsiaaltöö ja nõustamine“ hooldustöötaja kutsestandardi töörühm, liige

Ülle Kuuse

„European Association for Health Information and Libraries“ (EAHIL), liige

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, liige

Ulvi Kõrgemaa

Programmi Primus juhtnõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, meditsiini õppekavagrupi hindamisnõukogu liige
SAIS konsortsiumi juhtkomitee ja juhatus, liige, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja  rakenduskõrgkoolide esindaja
Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline koostööleping, koordinaator
Rakenduskõrgkoolide ÕIS-i juhtkomitee, liige

Ave Kõrve

Eesti Ämmaemandate Ühing, juhatuse liige
Eesti Perinatoloogia Selts, liige
Eesti Õdede Liit, liige

Annely Kärema

Eesti Ämmaemandate Ühing, juhatuse liige
Eesti Ämmaemandate Ühingu kutsekomisjon, liige

Karin Lilienberg

 

 

„Consortium of Institutes of Higher Education in Health and  Rehabilitation in Europe“ (COHEHRE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppetooli esindaja
Eesti Tegevusterapeutide Liit, liige
European Network of Occupational Therapy in Higher Education“ (ENOTHE), juhatuse liige
Sihtasutus Kutsekoda, tegevusterapeudi kutsekomisjoni liige

Andrus Lipand

Tervise Arengu Instituudi juures tegutsev Meditsiiniterminoloogia Komisjon, liige
Eesti Arstide Liidu rahvatervise töögrupp, liige
Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
Tallinna Tervisenõukogu, liige
TEA Entsüklopeedia, kaasautor

Udo Margna

Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi komisjon, liige
Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, retsensent

Silja Mets-Oja

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda õppekava nõukogu, liige

Milvi Moks

Eesti töötervishoiu ja tööohutuse võrgustik, kontaktisik

Sandra Mägi

Harjumaa vigastuste vältimise töörühm, liige
Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
Rapla Valla Külade Ühendus, juhatuse liige

Eda Müürsepp

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Helsinki Metropolia University of Applied Sciences õenduse õppekava ingliskeelse ühise õppeaine rakendusplaani väljatöötamise töörühm, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolne koordinaator
Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
Sotsiaalministeeriumi „Aktiivsena vananemise strateegia 2013–2020“ ja rakendusplaani 2013–2014 väljatöötamise töörühm, liige
Eesti Õdede Liidu Psühhiaatriaõdede Seltsing, eestseisuse liige ja kontaktisik

Laine Parts

Tallinna Haridusameti projekt „Koolide ja lasteaedade menüü analüüs“, projekti juht

Siret Piirsalu

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, ekspert-hindaja
Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi "Inimressursi arendamise rakenduskava" alamprogrammi "Keeleõppe arendamine 20112013" juhtkomitee, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja
SA Innove, riigikeele eksaminaator ja konsultant (B1, B2 tase)

Kristi Puusepp

Eesti Infektsioonikontrolli Ühing, juhatuse liige
Eesti Õdede Liit, kätehügieeni standardi töörühma liige
Direktiiviga 2005/36EÜ reguleeritud kutsete raamnõuete määruse  muutmise Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühm, liige
Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia (2011–2020), koolitusvaldkonna töörühma liige
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusosakonna programminõukogu, liige

Hanna-Maria Põldma

Eesti Tegevusterapeutide Liit, juhatuse liige
SA Kutsekoda, tegevusterapeudi kutsekomisjoni liige

Lilian Ruuben

„Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe“ (COHEHRE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmaatsia õppetooli esindaja 
Eesti Farmatseutide Liit, esinaine
Eesti Farmatseutide Liidu kutsekomisjon, esinaine

Alar Sepp

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna väljundipõhise õppekava töörühm, liige
Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegium, juhatuse liige
Mustamäe Linnaosa halduskogu 7. koosseisu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, ekspertliige

Elle Sõrmus

 

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, ekspert-hindaja
SA Innove, riigikeele eksaminaator ja konsultant (A2, B1, B2, C1 tase)

Piret Tamme

Ajakiri „Sotsiaaltöö“, toimetuse kolleegiumi liige
Taastusravi ja teraapia riikliku õppekavarühma nõukogu, liige
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kvaliteeditöörühma liige

Vootele Tamme

Kutsekoda, optomeetria töörühma liige, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja
Tarbijakaitseamet, valdkonna ekspert
„Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe“ (COHEHRE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppetooli esindaja
European Academy of Optometry and Optics, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kontaktisik
Eesti Optometristide Selts, juhatuse liige

Liina Tenno

assessor VÕTA välishindamise raames Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Lennuakadeemia hindamiskülastusel

Mare Tupits

Justiitsministeerium, „Vägivalla vähendamise arengukava 2013–2014“, töörühma liige

Moonika Viigimäe

Harjumaa Maavalitsuse Tervisenõukogu, liige
Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisedenduse juhtrühma liige
TEA Entsüklopeedia, kaasautor