Skip to main content

2011/2012

EKSPERT                

 KOMISJON / TÖÖRÜHM

 Irena Bartels

 Eesti Perinatoloogia Seltsi juhatuse liige

 

 Eesti Ämmaemandate Ühingu volikogu liige

 

 Ämmaemandate kutsekvalifikatsiooni komisjoni aseesinaine

 Eve Epner

 Erasmus Student Network’i ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline

 leping, kõrgkooli esindaja

 Ülle Ernits

 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN)

 

 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, tervishoiu valdkonna

 hindamisnõukogu asendusliige

 

 Programmi Erasmus juhtnõukogu (RKRN-i esindaja)

 

 e-Kutsekooli nõukogu (RKRN-i esindaja)

 

 Sotsiaalministeeriumi tervishoiu valdkonna töötajate koolituskomisjon

 

 Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia (2011-2020) koolitus- ja

 teadusvaldkonna töörühmad

 

 European Association of Institutes of Higher Education EURASHE

 

 SA Koolitervishoid nõukogu liige

 Zelda Fain

 Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, Tallinna Tervishoiu

 Kõrgkooli esindaja

 Pille Javed

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and 

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, tervisedenduse õppetooli

 esindaja

 

 Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

Tiina Juhansoo

Ohvriabi arengukava koostamise töörühma liige 

 

Tallina Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöö raamlepingu

 koordinaator

 

 Riikliku programmi "Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja

 väljaandmine 2008-2012" juhtkomitee liige

 

 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Nizhni Novgorodi Meditsiiniakadeemia

 koostööleping, esindaja

 

 Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee liige

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and 

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli

 esindaja

 European Association for International Education EAIE liige

 Urve

 Kaasik-Aaslav

 Eesti Naistearstide Seltsi liige

 Tõnu Kauba

 TEA Kirjastuse ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise

 koostöölepingu koordinaator

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, hambatehnika õppetooli esindaja

 

 Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise

 koostöölepingu koordinaator

 Helle Kerb

 Eesti Õdede Liit, kontaktisik

 Merike Kravets

 Riiklik Eksami- ja kvalifikatsioonikeskus (REK) sotsiaaltöö ja

 nõustamise õppekavarühma nõukogu liige

 Sotsiaaltöö- ja nõustamise hooldustöötaja kutsestandardi töörühma liige

 Ülle Kuuse

 European Association for Health Information and Libraries EAHIL

 

 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige

 Ulvi Kõrgemaa

 Programmi Primus juhtnõukogu (RKRN-i esindaja)

 

 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, meditsiini õppekavagrupi

 hindamisnõukogu liige

 

 SAIS konsortsiumi juhtkomitee ja juhatuse liige, kõrgkooli ja

 rakenduskõrgkoolide esindaja

 

 Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise

 koostöölepingu koordinaator

 

 Rakenduskõrgkoolide ÕIS-i juhtkomitee liige

 Ave Kõrve

 Eesti Ämmaemandate Ühingu liige

 

 Eesti Perinatoloogia Seltsi liige

 

 Eesti Õdede Liidu liige

 Annely Kärema

 Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse liige

 

 Ämmaemandate kutsekvalifikatsiooni komisjoni liige

 Karin Lilienberg

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, tegevusteraapia õppetooli esindaja

 

 Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige

 

 European Network of Occupational Therapy in Higher Education

 ENOTHE juhatuse liige

 

 Sihtasutuse Kutsekoda tegevusterapeudi kutsestandardi töörühma liige

 Andrus Lipand

 Tervise Arengu Instituudi juures tegutsev Meditsiiniterminoloogia

 komisjoni liige

 

 Eesti Arstide Liit, rahvatervise töögrupi liige

 

 Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

 

 IX IUHPE Euroopa tervisedenduse konverentsi (27-29.09.2012) kohaliku

 korralduskomitee liige

 

 Tallinna Linna Tallinna Tervisenõukogu liige

 Udo Margna

 Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi komisjoni liige

 

 Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse retsensent

Marika Merits

Välisministeeriumi Peredeseltsing

 Silja Mets

 Eesti Ämmaemandate Ühingu volikogu liige

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, ämmaemanduse õppetooli esindaja

 Laine Parts

 Tallinna Haridusamet, koolide ja lasteaedade menüü analüüs

 Siret Piirsalu

 Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed ekspert-hindaja

 

 HTM programmi "Inimressursi arendamise rakenduskava"  alamprogrammi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" juhtkomitees  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

 Kristi Puusepp

 Eesti Infektsioonikontrolli Ühingu juhatuse liige

 

 Eesti Õdede Liit, kätehügieeni standardi töörühma liige

 

 Direktiiviga 2005/36EÜ reguleeritud kutsete raamnõuete määruse

 muutmise HTMi töörühma liige

 

 Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia (2011-2020)

 koolitusvaldkonna töörühma liige

 

 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusosakonna programminõukogu liige

 Hanna-Maria Põldma

 Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse liige

 

Sihtasutuse Kutsekoda tegevusterapeudi kutsestandardi töörühma liige

 Helju Remmel

 Eesti keele tasemeeksamite vaidekomisjon (B2 ja C1 tase)

 Lilian Ruuben

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, farmaatsia õppetooli esindaja

 

 Eesti farmatseutide kutsekomisjon, esimees

 

 Eesti Farmatseutide Liit, esimees

 Alar Sepp

 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna väljundipõhise

 õppekava töörühma liige

 

 Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegiumi juhatuse liige

 

 Mustamäe Linnaosa halduskogu 7. koosseisu Sotsiaal- ja

 tervishoiukomisjoni ekspertliige

 Piret Tamme

 Ajakirja „Sotsiaaltöö“ toimetuse kolleegiumi liige

 

 Taastusravi ja teraapia riikliku õppekavarühma nõukogu

 

 RKRN kvaliteeditöörühma liige

 Vootele Tamme

 Kutsereformi SA (Kutsekoda), optomeetria töörühma liige, Tallinna 

 Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

 

 Tarbijakaitse amet, valdkonna ekspert

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, optomeetria õppetooli esindaja

 

 European Academy of Optometry and Optics

 

 Eesti Optometristide Seltsi juhatuse liige

 Mare Tupits

 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Nizhni Novgorodi Meditsiiniakadeemia

 koostööleping, esindaja

 Moonika Viigimäe

 Harjumaa Maavalitsuse Tervisenõukogu liige

 

 Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

 

 Rahvastiku Tervise Arengukava IV valdkonna "Tervislike valikute ja

 eluviiside soodustamine" komisjoni liige

 

 IX IUHPE Euroopa tervisedenduse konverentsi (27-29.09.2012) kohaliku

 korralduskomitee liige

 

 Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisedenduse juhtrühma liige

 Milvi Moks

 Eesti töötervishoiu ja tööohutuse võrgustik, kontaktisik