Skip to main content

2015/2016

EKSPERT

 KOMISJON / TÖÖRÜHM

Irena Bartels
 • Eesti Perinatoloogia Selts, liige
 • Eesti Ämmaemandate Ühing, juhatuse liige
 • Esmatasandi töögrupp Haigekassas ja Sotsiaalministeeriumis, liige
 • Hea tahte leppe ümarlaud Sotsiaalministeeriumis, liige
 • Kutsekojad ja Eesti Ämmaemandate Ühingu kutseandmise komisjon, esinaine
 • Sotsiaalministeeriumi tervishoiutöötajate huvide konflikti juhendi töörühm, liige
 • Tervishoiu Kutsenõukogu, liige
Anne Ehasalu
 • Ühenduse NANDA I, liige
 • SIPPE - Promoting Social Inclusion of Elderly through Well-being Parties, kõrgkooli poolne ekspert
Eve Epner
 • EAIE - European Association for International Education, kõrgkooli esindaja
 • COHEHRE - Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe, kõrgkooli esindaja
Ülle Ernits
 • EURASHE - European Association of Institutions of Higher Education, kõrgkooli esindaja
 • LPP-ERASMUS juhtnõukogu, liige
 • e-Ülikooli nõukogu, liige
 • ERASMUS+ juhtkomitee, asendusliige
 • soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, liige
 • Tervishoiu Kutsenõukogu, liige
 • SA Tallinna Koolitervishoid, nõukogu liige
Pille Javed
 • IUPHE - International Union for Health Promotion and Education, kõrgkooli esindaja
Urve Kaasik-Aaslav
 • Eesti Naistearstide Selts, liige
Tõnu Kauba
 • TEA Kirjastuse ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline  koostööleping, koordinaator
 • „Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe“ (COHEHRE), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika õppetooli esindaja
 • Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline koostööleping, koordinaator
Merle Kiloman
 • Eesti Apteekrite Liit, toetajaliige
 • Eesti Farmatseutide Liit, liige
 • Loomaaia sõbrad, liige
Helve Kirm
 • Eesti Apteekrite Liit, toetajaliige
Katrin Klein
 • Eest Ämmaemandate Ühing, liige
 • Eesti Perinatoloogia Selts, liige
 • Eesti Õdede Liit, liige
Ülle Kuuse
 • EAHIL - European Association for Health Information and Libraries, kõrgkooli esindaja
Ulvi Kõrgemaa
 • EBHC - Evidence-Based Health Care Teachers & Developers, kõrgkooli esindaja
Gerli Liivet
 • Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjon, liige ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja
 • Ajakirja "Pereõde" kolleegiumi liige
 • Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe programminõukogu ja õendusteaduse täienduskooltuse programminõukogu liige
 • Ravijuhendite nõukogu, asendusliige
Karin Lilienberg
 • ENOTHE - European Thematic Network of Occupational Therapy In Higher Education, kõrgkooli esindaja
Andrus Lipand
 • Tervise Arengu Instituudi  Meditsiiniterminoloogia Komisjon, liige
 • Eesti Arstide Liidu rahvatervise töögrupp, liige
 • Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
 • Tallinna Linnavalitsuse Tervisenõukogu, liige
 • TEA Entsüklopeedia, kaasautor
Udo Margna
 • Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi ekspertkomisjon, liige
 • Euroopa Taimefüsioloogide Selts, liige
 • Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik
 • Polüfenolistide Rahvusvaheline Ühendus "Groupe Polyphenols", liige
 • Eesti TA Toimetised. Bioloogia. Ökoloogia toimetuskolleegium, liige
 • Eesti Looduseuurijate Selts, liige
Silja Mets-Oja
 • Projekti "Naiste tervishoiu- ja IT-alase kutsehariduse kvaliteedi tõstmine Põhja- ja Ida-Afganistanis 2014-2016", ekspert
Milvi Moks
 • Eesti Töötervishoiu ja tööohutuse võrgustik, kõrgkooli esindajana
Merle Ojasoo
 • Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse indeksi raportite hindamisekspert
 • Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja Tallinna Ettevõtlusameti rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi hindamisekspert
Elo Olonen
 • Tarbijakaitseamet, valdkonna spetsialist
Laine Parts
 • DIETS II - Dietitians Ensuring Education, Teaching and Professional Quality, kõrgkooli esindaja
 • Riiklike toitumis- ja liikumissoovituste uuendamise töögrupp, liige
 • Eesti Toksikoloogia Selts, liige
Siret Piirsalu
 • SA Innove, ekspert-hindaja
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige
Kristi Puusepp
 • Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe programminõukogu ja õendusteaduse täienduskoolituse programminõukogu, liige
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi sektoraalsete kutsete raamnõuete muutmise töörühm, liige
Lilian Ruuben
 • Farmatseudi ja proviisori kutsestandardi töörühm, liige
 • Proviisoriõppe programminõukogu, liige
 • Eesti Farmatseutide Liit, esinaine 2000-2016. a
 • COHEHRE - Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe, farmaatsia õppetooli esindaja
Alar Sepp
 • Tervishoiumuuseumi juures tegutseva õpilaste teadustööde konkursi komisjon, esimees
 • Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegium MTÜ, juhatuse liige
 • Eesti Farmaatsia Selts, liige
 • Eesti Arstide Liidu noorarstide uurimisega tegelev töörühm, liige
 • Soome Arstide Liidu noorarstide uurimisega tegelev töörühm, koostööpartner
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sotsiaalkomisjon, liige
Kaire Sildver
 • Eesti Ämmaemandate Ühingu volikogu, asendusliige
Elle Sõrmus
 • Eesti Keele kui Teise Keele õpetajate Liit, asutajaliige
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige
 • Eesti Rakenduslingvistika Ühing, asutajaliige
 • SA Innove tasemeeksamite (A2-C1) ekspert
Vootele Tamme
 • EAOO - European Academy of Optometry and Optics, kõrgkooli esindaja
 • Kutsekoda, optomeetria töörühma liige, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindja
 • Eesti Optometristide Selts, juhatuse liige
 • Tarbijakaitseamet, valdkonna ekspert
 • ​COHEHRE - Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe, optomeetria õppetooli esindaja
 • European Academy of Optometry and Optics, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kontaktisik
Mare Tupits
 • Justiitsministeeriumi vägivalla vähendamise arengukava koostamise töörühm, liige
Moonika Viigimäe
 • Harjumaa Maavalitsuse Tervisenõukogu, liige
 • Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
 • SA Kutsekoda, tervisedenduse kutsekomisjoni liige
 • Eesti Tervisedenduse Ühingu kutsehindamiskomisjon, juht
 • European Heart Rhythm Association (EHRA), liige
 • Eesti Unemeditsiini Selts, liige