Skip to main content

2020/2021

 EKSPERT

 KOMISJON / TÖÖRÜHM
 Jekaterina Demidenko
 • Eesti Õdede Liidu Pädevuse hindamise komisjon, liige
 Kristiina Didrik
 • Tegevusterapeutide kutseeksami hindamiskomisjon, esimees
 • Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse taastusravijuhendi koostamise töörühm, liige
 Kaie Eha
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, täiendkoolituse hindamise ekspert
 Ülle Ernits
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse kvaliteediagentuuri institutsionaalse akrediteerimise arendustöörühm, liigee-Ülikooli nõukogu, liige
 • ERASMUS+ juhtkomitee, asendusliige
 • „Erasmus+“ Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi juhtkomisjoni kõrghariduse valdkonna töögrupp, RKRN esindajana liige
 • EURASHE - European Association of Institutions of Higher Education, kõrgkooli esindajaSoolise võrdõiguslikkuse nõukogu, liige
 • LPP-ERASMUS juhtnõukogu, liige
 • SA Tallinna Koolitervishoid, nõukogu liige
 • Tervishoiu Kutsenõukogu, liige
 • Õiguskantsleri inimõiguste kaitse nõukoda, liige
 Katrin Klein
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Õe ja Ämmaemanda õppekavade nõukogu, liige

 Kate-Riin Kont
 • Haridus- ja teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise ettevalmistamise Avatud teaduse töörühm​, RKRN'i poolt määratud liige

 Merike Kravets
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon hooldustöötaja kutsekomisjon, liige
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon hooldustöötaja hindamiskomisjon, liige
 • Hooldustöötaja kutsestandardi koostamise töörühm, liige
 Nele Kunder
 • Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisedenduse ekspertrühm, liige 
 Kadri Kööp
 • Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe programminõukogu, liige
 Kadi Lubi
 • Tervise arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee, aseesimees (kõrgkoolipoolne esindaja)
 Silja Mets-Oja
 • MTÜ Mondo  arengukoostööprojekti "Toimetulek tervisekriisis: tervisehariduse ja –teenuste laiendamine Põhja- ja Ida-Afganistani provintsides", õppekava ekspert 
 • Raseduskriisinõustajate kutsekomisjoniliige
 • Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppekava programminõukogu, liige 
 Kristi Mähar
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon hooldustöötaja hindamiskomisjon, liige
 • SA Kutsekoda sterilisatsioonitehniku kutsekomisjon,
 Mirge Orasmaa
 • Sotsiaalministeeriumi ja EPR 2020-2023 strateegilise partnerluse “Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine” töörühm, ekspert
 Laine Parts
 • Eesti Akrediteerimiskeskuse keemialaborite ja mõõtja erialase pädevuse hindamine, erialaassessor
 • Eesti Keskkonnauuringute Keskus, alkoholiekspertiisi ekspert
 Kristi Rannus
 • Ravijuhendite nõukoda, asendusliige
 • Sotsiaalministeeriumi Vähitõrje tegevuskava juhtrühm, liige
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Õe ja Ämmaemanda õppekavade nõukogu, liige
 • üle-eestiline töörühm NANDA-NIC-NOC (NNN), liige
 Anne-Mari Rebane
 • World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Eesti delegaat
 • Tegevusterapeudi ja abivahendi spetsialisti kutsete koordinaator
 Merle Talvik
 • Ajakirja The European Journal of Teaching and Education (EJTE), peatoimetaja
 • Ajakirja Journal of Advanced Research in Social Sciences (JARSS) toimetuskolleegium, liige
 Piret Tamme
 • Lapsehoidja kutsete kutsekomisjoni​ liige, kõrgkooli esindaja
 • Tegevusjuhendaja hindamiskomisjoni esimees, kõrgkooli esindaja
 • Kliinilise sekretäri kutsestandardi koostamise töörühma liige, kõrgkooli esindaja
 • Operatsioonitehniku kutsestandardi koostamise töörühma liige, kõrgkooli esindaja
 Vootele Tamme
 • COHEHRE - Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe, optomeetria õppetooli esindaja
 • European Academy of Optometry and Optics (EAOO), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja/ kontaktisik
 • Kutsekoda, optomeetria töörühma liige, kõrgkooli esindja
 • Tarbijakaitseamet, valdkonna ekspert
 Maarika Veigel
 • EARLI JURE network, liige
 • Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut, liikumise ja tervise valdkonna ekspert (alusharidus)
 • The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), liige