Skip to main content

2010/2011

 

 EKSPERT                

 KOMISJON / TÖÖRÜHM

 Marika Asberg

 Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee liige

 Irena Bartels

 Eesti Perinatoloogia Seltsi juhatuse liige

 

 Eesti Ämmaemandate Ühingu volikogu liige

 

 Ämmaemandate kutsekvalifikatsiooni komisjon, aseesinaine

 Anne Ehasalu

 Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikomisjoni lapsehoiu ja hooldustöö

 õppekavade töörühm

 Eve Epner

 Erasmus Student Network’i ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaheline

 leping, kõrgkooli esindaja

 Ülle Ernits

 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN)

 

 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, tervishoiu valdkonna

 hindamisnõukogu asendusliige

 

 Programmi Erasmus juhtnõukogu (RKRN-i esindaja)

 

 e-Kutsekooli nõukogu (RKRN-i esindaja)

 

 Sotsiaalministeeriumi tervishoiu valdkonna töötajate koolituskomisjon

 

 Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia (2011-2020) koolitus- ja

 teadusvaldkonna töörühmad

 Zelda Fain

 Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, Tallinna Tervishoiu

 Kõrgkooli esindaja

 Pille Javed

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, tervisedenduse õppetooli  

 esindaja

 

 Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

 Tiina Juhansoo

 Tallina Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöö raamlepingu

 koordinaator

 

 SA Archimedes koostöökeskuse pakkumuste ekspert-hindaja Grundtvig

 programmile

 

 Sotsiaalministeeriumi Vägivalla vastase arengukava koostamise

 töörühma ekspert

 

 Riikliku programmi "Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja

 väljaandmine 2008-2012" juhtkomitee liige

 

 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Nizhni Novgorodi Meditsiiniakadeemia

 koostööleping, esindaja

 

 Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee liige

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and  

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli

 esindaja European Association for Internatioal Education EAIE liige

 Urve

 Kaasik-Aaslav

 Eesti Naistearstide Seltsi liige

 Tõnu Kauba

 TEA Kirjastuse ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise

 koostöölepingu koordinaator

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, hambatehnika õppetooli

 esindaja

 

 Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise  

 koostöölepingu koordinaator

 Marina Kopti

 Eesti Õdede Liit, terminoloogia komisjon

 Merike Kravets

 Riikliku Eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse (REK) sotsiaaltöö ja

 nõustamise õppekavarühma nõukogu liige Sotsiaaltöö- ja nõustamise hooldustöötaja kutsestandardi töörühma

 liige

 Ülle Kuuse

 European Association for Health Information and Libraries EAHIL

 

 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, liige

 Ulvi Kõrgemaa

 Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahelise

 koostöölepingu koordinaator

 

 Programmi Primus juhtnõukogu (RKRN-i esindaja)

 

 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, meditsiini õppekavagrupi

 hindamisnõukogu liige

 

 SAIS konsortsiumi juhtkomitee liige, kõrgkooli esindaja, SAIS

 konsortsiumi juhtkomitee juhatuse liige, rakenduskõrgkoolide esindaja

 

 Rakenduskõrgkoolide ÕIS-i juhtkomitee liige

 Ave Kõrve

 Eesti Ämmaemandate Ühingu liige

 

 Eesti Perinatoloogia Seltsi liige

 

 Eesti Õdede Liidu liige

 Annely Kärema

 Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse liige

 

 Ämmaemandate kutsekvalifikatsiooni komisjoni liige

 Karin Lilienberg

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, tegevusteraapia õppetooli

 esindaja

 

 Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige

 

 European Network of Occupational Therapy in Higher Education

 ENOTHE juhatuse liige

 Andrus Lipand

 Tervise Arengu Instituudi juures tegutsev Meditsiiniterminoloogia

 komisjoni liige

 

 Eesti Tubaka ja Alkoholi Tarvitamise Kahjude Vähendamise Koda

 (ETAK), juhatuse liige

 

 Tallinna Linnavalitsuse Tallinna Tervisenõukogu liige

 

 Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

 

 Eesti Arstide Liit, rahvatervise töögrupi liige

 Udo Margna

 Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi komisjoni liige

 

 Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse retsensent

 Marika Merits

 Välisministeeriumi Peredeseltsing

 Silja Mets

 Eesti Ämmaemandate Ühingu liige

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, ämmaemanduse õppetooli

 esindaja

 Tiina Müürsepp

 Eesti keele tasemeeksamite vaidekomisjon (A2 ja B1 tase)

 Laine Parts

 Tallinna Haridusamet, koolide ja lasteaedade menüü analüüs

 Siret Piirsalu

 Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed ekspert-hindaja

 Kristi Puusepp

 Eesti Infektsioonikontrolli Ühingu juhatuse liige

 

 Eesti Õdede Liit, kätehügieeni standardi töörühma liige

 

 Direktiiviga 2005/36EÜ reguleeritud kutsete raamnõuete määruse

 muutmise HTMi töörühma liige

 

 Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia (2011-2020) koolitus- ja

 teadusvaldkonna töörühmad

 

 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusosakonna programminõukogu liige

 Hanna-Maria

 Põldma

 Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse liige

 Kateriina Rannula

 Eesti Õdede Liidu, terminoloogia komisjon

 Helju Remmel

 Eesti keele tasemeeksamite vaidekomisjon (B2 ja C1 tase)

 Lilian Ruuben

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, farmaatsia õppetooli esindaja

 

 Eesti farmatseutide kutsekomisjon, esimees

 

 Eesti Farmatseutide Liit, esimees

 Alar Sepp

 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna väljundipõhise

 õppekava töörühma liige

 

 Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegiumi juhatuse liige

 

 Mustamäe Linnaosa halduskogu 7. koosseisu Sotsiaal- ja

 tervishoiukomisjoni ekspertliige

 Piret Tamme

 Ajakirja „Sotsiaaltöö“ toimetuse kolleegiumi liige

 

 Taastusravi ja teraapia riikliku õppekavarühma nõukogu

 

 RKRN kvaliteeditöörühma liige

 Vootele Tamme

 Kutsereformi SA (Kutsekoda), optomeetria töörühma liige, Tallinna 

 Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

 

 Tarbijakaitse amet, valdkonna ekspert

 

 Consortium of Institutes of Higher Education in Health and

 Rehabilitation in Europe COHEHRE, optomeetria õppetooli esindaja

 

 European Academy of Optometry and Optics

 

 Eesti Optometristide Seltsi juhatuse liige

 Mare Tupits

 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Nizhni Novgorodi Meditsiiniakadeemia

 koostööleping, esindaja

 Moonika Viigimäe

 Harjumaa Maavalitsuse Tervisenõukogu liige

 

 Rahvastiku Tervise Arengukava IV valdkonna "Tervislike valikute ja

 eluviiside soodustamine" komisjoni liige

 

 Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

 

 Tervise Arengu Instituut, paikkonna tervisedenduse juhtrühma liige

 

 Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhi õppekava nõukogu liige