Skip to main content

2003/2004

 

        

  EKSPERT                  

 KOMISJON / TÖÖRÜHM

 Irena Bartels

 Eesti Perinatoloogia Seltsi juhatuse liige

 

 Eesti Ämmaemandate Ühingu liige

 

 Ämmaemandate kutsestandardi koostamise komisjoni liige

Tiina Juhansoo

 Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee liige

 Urve

 Kaasik-Aaslav

 Eesti Naistearstide Seltsi liige

 Merike Kravets

 Sotsiaaltöö- ja nõustamise hooldustöötaja kutsestandardi töörühma

 liige

 Udo Margna

 Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi komisjoni liige

 

 Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse retsensent

 Lilian Ruuben

 Eesti Farmatseutide Liit, esimees

 Vootele Tamme

 Kutsereformi SA (Kutsekoda), optomeetria töörühma liige, Tallinna 

 Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

 

 Tarbijakaitse amet, valdkonna ekspert