Skip to main content

2021/2022

 EKSPERT

 KOMISJON / TÖÖRÜHM

 Kaie Eha

 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ tegevuse „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ raames täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteeti hindamise ekspert

 Brith Kupper

 •  Tervise Arengu Instituudi paikkonna tervisedenduse ekspertrühm, kõrgkooli esindaja

 Ulvi Kõrgemaa

 •  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri digiõppe töörühm, kõrgkooli esindaja

 Annely Kärema

 •  Eesti Ämmaemandate Ühing,ämmaemanda kutsete kutsekomisjon, aseesimees (kõrgkoolipoolne esindaja)

 Marika Merits

 •  Raseduskriisi nõustaja kutse, tase 6, kõrgkooli esindajana kutsekomisjoni liige

 Kristi Mähar

 •  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon hooldustöötaja hindamiskomisjon, liige

 Mirge Orasmaa

 •  Sotsiaalministeeriumi ja EPR 2020-2023 strateegilise partnerluse “Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine” töörühm, ekspert

 Ivi Prits

 •  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ tegevuse „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ raames täienduskoolitusasutuste õppe kvaliteeti hindamise ekspert

 Kristi Rannus

 • Eesti Õdede Liidu teadustööde tunnustamise komisjon, liige

 • Eesti Õenduskvaliteedi Arenduskeskuse projekti "3N standarditud õenduskeele juurutamine õenduspraktikasse Eestis", meeskonna liige

 • Sotsiaalministeeriumi õenduse arendusnõukogu, asendusliige kõrgkooli esindaja

 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava ja ämmaemanda õppekava nõukogu liige

 • Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli õendusterminoloogia komisjon, kõrgkooli esindaja

 • Tervise Arengu Instituudi ennetuse teadusnõukogu, asendusliige kõrgkooli esindajana

 • Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi vähitõrje riikliku tegevuskava juhtrühma liige Eesti Õdede Liidu esindajana

 • õe õppekava (1467) ja terviseteaduse õppekava (194200) ühise õppekavanõukogu liige kõrgkoolis

 • üle-Eestilise Nanda-NIC-NOC (NNN) töörühm, liige

 Anne-Mari Rebane

 • World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Eesti delegaat

 • Tegevusterapeudi ja abivahendi spetsialisti kutsete koordinaator

 Liina Riisenberg

 •  Tervisedendaja kutsekomisjon ja hindamiskomisjon, kõrgkooli esindaja

 Jekaterina Šteinmiller

 • Eesti Õdede Liit, pädevuse hindamise komisjon, liige

 • Ravijuhendite nõukoja liige, kõrgkooli esindaja

 • Tervise Arengu Instituudi Eetikakomitee liige, kõrgkooli esindaja

 Merle Talvik

 • The European Journal of Teaching and Education (EJTE), ajakirja peatoimetaja 

 • Journal of Advanced Research in Social Sciences (JARSS), ajakirja toimetuskolleegiumi liige  

 Alex Tamm

 •  Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN), Eesti juht

 Vootele Tamme

 • COHEHRE - Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe, optomeetria õppekava esindaja

 • European Academy of Optometry and Optics (EAOO), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja/ kontaktisik

 • Kutsekoda, optomeetria töörühma liige, kõrgkooli esindja

 • Tarbijakaitseamet, valdkonna ekspert