2019/2020

 EKSPERT

 KOMISJON / TÖÖRÜHM
 Nele Kunder  Ajavahemikul 05.07.2019-01.07.2020. a Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tartu Ülikooliga ühiselt
 võidetud riigihanke „Töötervishoiuteenuse uuring Sotsiaalministeeriumile“ (viitenumber 206533)
 töörühma liige
 Kadi Lubi  Ajavahemikul 05.07.2019-01.07.2020. a Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tartu Ülikooliga ühiselt
 võidetud riigihanke „Töötervishoiuteenuse uuring Sotsiaalministeeriumile“ (viitenumber 206533)
 töörühma liige
 Liina Riisenberg  Ajavahemikul 05.07.2019-01.07.2020. a Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tartu Ülikooliga ühiselt
 võidetud riigihanke „Töötervishoiuteenuse uuring Sotsiaalministeeriumile“ (viitenumber 206533)
 töörühma liige