Skip to main content

2005/2006

 

 

 EKSPERT                 

 KOMISJON / TÖÖRÜHM

 Irena Bartels

 Eesti Perinatoloogia Seltsi juhatuse liige

 

 Eesti Ämmaemandate Ühingu liige

 

 Tallinna Kiirabi tegevusjuhendite koostamise komisjoni liige (Sünnitusega

 seotud tegevusjuhendid)

Tiina Juhansoo

 Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee liige

 Urve

 Kaasik-Aaslav

 Eesti Naistearstide Seltsi liige

 Merike Kravets

 Sotsiaaltöö- ja nõustamise hooldustöötaja kutsestandardi töörühma liige

 Ave Kõrve

 Eesti Perinatoloogia Seltsi liige

 Annely Kärema

 Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse liige

 Udo Margna

 Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi komisjoni liige

 

 Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse retsensent

 Marika Merits

 Välisministeeriumi Peredeseltsing

 Silja Mets

 Eesti Ämmaemandate Ühingu liige

 Lilian Ruuben

 Eesti farmatseutide kutsekomisjon, esimees

 

 Eesti Farmatseutide Liit, esimees

 Liia Tali

 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

 Vootele Tamme

 Kutsereformi SA (Kutsekoda), optomeetria töörühma liige, Tallinna

 Tervishoiu Kõrgkooli esindaja

 

 Tarbijakaitse amet, valdkonna ekspert

 

 Eesti Optometristide Seltsi juhatuse liige