Skip to main content

2021

 LIIGE

 ÜHING/ORGANISATSIOON

 Anneliis Aavik

 • Eesti Tegevusterapeutide Liit, juhatuse esimees

 • The Council of Occupational Therapists for the European Countries, Eesti tegevusterapeutide esindaja

 Kaie Eha

 • Eesti Loodusuurijate Selts, liige

 • Eesti Toksikoloogia Selts, liige

 Grete Eiche

 • Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon, esimees​

 • Eesti Tegevusterapeutide Liit, liige

 Piret Gilden

 • Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE), liige
 Urve Kaasik-Aaslav
 • Eesti Naistearstide Selts, liige

 Lagle Kapper

 • MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts, juhatuse liige

 Merike Kravets

 • Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, liige

 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon hooldustöötaja kutsekomisjon, liige

 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon hooldustöötaja hindamiskomisjon, liige

 • Hooldustöötaja kutsestandardi koostamise töörühm, liige

 Annely Kärema

 •  Eesti Ämmaemandate Ühingu ämmaemanda kutsete kutsekomisjon, aseesimees
 Kairi Lenk
 • Eesti Pereteraapia Ühing, liige
 Maigi Lepik
 • Eesti Andragoogide Liit, liige
 • Eesti Kliinilise Toitmise Selts, liige
 • Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
 • Eesti Toitumisnõustajate Ühendus, liige
 Kristin Lichtfeldt
 • Eesti Ortopeedia Õdede Selts, juhatuse liige

 Siiri Maasen

 • Eesti Endoskoopiaõdede Ühing, juhatuse liige
 • European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA), juhatuse liige
 • ESGENA Educational Working Group, Eesti esindaja
 Birgit Nicolau Costa
 • Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing​, ​liige

 Merle Ojasoo

 •  MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, liige

 Mirge Orasmaa

 • Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

 • Eesti Punane Rist, liige

 • Eesti Punane Rist Ida-Virumaa selts, juhatuse esimees

 Elina Peri

 •  Eesti Onkoloogiaõdede Ühing, liige

 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla vähiravi patsienditeekonna töörühm, liige

 • Tallinna Ülikooli juures loodud töörühma "Professionaalsed rajad hariduslike innovatsioonide ja ülikoolide institutsionaalsete muutuste kontekstis. Õppejõudude professionaalne identiteet ja õpetamise praktikad, kogemus ja heaolu", liige

 • Superviisor, coach ja psühhodraama rakendaja tervishoiu valdkonna suunal

 Siret Piirsalu

 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige

 Agnes Pärnamägi

 • Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE), liige

 Maarja Randväli

 • MTÜ Diabeedispetsialistid (diabeediõdede kutseorganisatsioon), asutaja ja juhatuse liige

 • Kliinilise Õenduse Selts, liige

 • Eesti Õdede Liit, liige

 Kristi Rannus

 •  Eesti Õdede Liit, mentorliige

 Anne-Mari Rebane

 • Eesti Tegevusterapeutide Liit, aseesimees

 • Eesti Naisüliõpilaste Selts, liige

 • Eesti Haridustehnoloogide Liit, liige

 Liina Riisenberg

 •  Eesti Tervisedenduse Ühing, liige

 Angela Räis

 • Eesti Looduskaitse Selts, liige

 • Eesti Punane Rist, liige

 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, liige

 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu erialaraamatukogude sektsioon, liige

 Jaana Sepp

 •  Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda, juhatuse liige

 Jekaterina Šteinmiller

 • Eesti õdede Liidu pädevuse hindamise komisjoni liige

 • European Academy of Nursing Science (EANS), liige

 Merle Talvik

 •  MTÜ Kunstihariduse Ühing, liige

 Alex Tamm

 •  Society of Trauma Nurses, rahvusvaheline liige
 Vootele Tamme
 • Eesti Optometristide Selts, juhatuse liige

 Mare Tupits

 • Justiitsministeerium, vägivalla vähendamise arengukava koostamise töörühma liige

 • Üle-eestilise NANDA-NIC-NOC (NNN) töörühm, liige

 Liis Tõnismäe
 • Eesti Õdede liit, liige
 • Eesti Perinatoloogia Selts, juhatuse liige

 Liis Kristiin Vaher

 •  Eesti Õdede Liit, vaimse tervise õenduse seltsing, juht

 Olesja Zeel

 • Eesti Infektsioonikontrolli Ühing, liige

 • Ida-Virumaa haridusklaster, liige

 • Eesti Punane Rist, liige