Skip to main content

2020

 LIIGE  ÜHING/ORGANISATSIOON
 Kristiina Didrik
 • Eesti Tegevusterapeutide Liit, liige
 Kaie Eha
 • Eesti Loodusuurijate selts, liige
 • Eesti Toksikoloogia selts, liige
 Anne Ehasalu
 • NANDA I (North American Nursing Diagnosis Association International), liige
 • Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing, liige
 Ülle Ernits
 • Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, liige
 • Eesti Õdede Liit, toetajaliige
 • e-Ülikooli nõukogu, liige (RKRN esindaja)
 • ERASMUS+ juhtkomitee, asendusliige (RKRN esindaja)
 • Ida-Viru teadusnõukogu, liige
 • SA TAllinna Koolitervishoid, nõukogu liige
 • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu liige (RKRN esindaja)
 • Õiguskantsleri inimõiguste kaitse nõukoda, liige
 Piret Gilden
 • Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE), liige
 Liina Hürden
 • Eesti Õdede Liit, mentorliige
 • Eesti Õdede Liidu Vaimse tervise õenduse seltsing, juht
 • MTÜ Peaasjad, liige
 Urve Kaasik-Aaslav
 • Eesti Naistearstide Selts, liige
 Kerdi-Liis Kirs
 • Eesti Emakeeleõpetajate Selts, liige
 Kristel Kivimets
 • Eesti Anesteesia-ja Intensiivraviõdede Ühing, liige
 Katrin Klein
 • Eesti Ämmaemandate Ühing, volikogu liige
 Liina Kokk
 • Eesti Tervisedenduse Ühing, juhatuse liige
 Marina Kopti
 • Eesti Õdede Liit, liige
 Nele Kunder
 • Eesti Tervisedenduse Ühing, liige
 Brith Kupper
 • Eesti Tervisedenduse Ühing, juhatuse liige
 Ülle Kuuse
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juhatuse liige
 • ERÜ koolituse toimkod, liiga
 • ERÜ erialaraamatukogude sektsioon, liige
 • European Association for Health Information and Libraries, liige
 Kairi Lenk
 • Eesti Pereteraapia Ühing, liige
 Kadi Lubi
 • Eesti Sotsioloogide Liit, liige
 • Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon, liige (uurimisvõrgustik "Tervise ja haiguse sotsioloogia")
 • Rahvusvahelise Tervisekommunikatsiooni Assotsiatsioon, liige
 Siiri Maasen
 • Eesti Endoskoopiaõdede Ühing, juhatuse liige
 • European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA), juhatuse liige
 Silja Mets-Oja
 • Eesti Ämmaemandate Ühing, liige
 Merle Ojasoo
 • MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, liige

 Laine Parts
 • Eesti Toksikoloogia Selts, liige
 Siret Piirsalu
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, liige
 Kristi Rannus
 • Eesti Õdede Liit, mentorliige
 Anne-Mari Rebane
 • Eesti Tegevusterapeutide Liit, aseesimees
 • Eesti Naisüliõpilaste Selts, liige
 • Eesti Haridustehnoloogide Liit, liige
 Elina Reva
 • Eesti Onkoloogiaõdede Ühing, liige
 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla vähiravi patsienditeekonna töörühm, liige
 • Tallinna Ülikooli juures loodud töörühma "Professionaalsed rajad hariduslike innovatsioonide ja ülikoolide institutsionaalsete muutuste kontekstis. Õppejõudude professionaalne identiteet ja õpetamise praktikad, kogemus ja heaolu", liige
 Angela Räis
 • Eesti Looduskaitse Selts, liige
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, liige
 • Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu erialaraamatukogude sektsioon, liige​
 Jaana Sepp
 • Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda, juhatuse liige
 Merle Talvik
 • MTÜ Kunstihariduse Ühing, liige
 Sirje Tarraste
 • Eesti Lastearstide Selts, liige
 • Eesti Reumatoloogia Selts, liige
 • Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts, liige
 • Eesti Lasteneuroloogide Selts, liige​
 Liis Tõnismäe
 • Eesti Perinatoloogia Selts, juhatuse liige
 • Eesti Õdede Liit, liige
 Teele Vaga
 • Eesti Õdede Liit, mentorliige
 • MTÜ Sinu Õde, juhatuse liige
 Olesja Zeel
 • Eesti Infektsioonikontrolli Ühing, liige
 • Ida-Virumaa haridusklaster, liige