Skip to main content

Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur


Alameetme «Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur» eesmärgiks on tõsta tehnoloogiainvesteeringutega rakenduskõrgharidusõppe kvaliteeti, soodustades uute õppelaborite loomise või vananenud õppeaparatuuri ja -seadmete asemel kaasaegsete soetamise toel kõrgkoolis praktilise töö läbiviimist.
http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid/Taotlejale/Rakenduskorgharidusoppe-oppeinfrastruktuur

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool  esitas 6 taotlust SA Archimedes poolt välja kuulutatud  meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“ struktuuritoetuste saamiseks:

a) keemia- ja farmatseutilise tehnoloogia õppelaboratooriumi baasvarustuse kaasajastamiseks ja harjutusklassi „Apteek” loomiseks;

b) hambatehnoloogia õppelaboratooriumi sisustuse ja tehnika kaasajastamiseks;

c) optomeetria õppelaboratooriumi sisustuse ja tehnika kaasajastamiseks; 

d) õenduse- ja ämmaemanduse klasside sisustuse kaasajastamiseks nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel ja simulatsioonikeskuse loomiseks õdede ja ämmaemandate õppeks; 

e) tegevusteraapia õppeinfrastruktuuri kaasajastamiseks õppeklassi "Juurdepääsetav õppeköök" loomisega.

f) kõrgtehnoloogiliselt juhitava simulatsioonikeskuse loomine tervishoiu ja meditsiini erialade simulatsiooniõppeks. 

SA Archimedes otsustas rahuldada projektitaotluse "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppelaboratooriumide kaasajastamine" ja anda struktuuritoetust. Struktuuritoetuste riiklikus registris nr 3.2.0401.10-0010
SA Archimedes  otsustas rahuldada projektitaotluse "Kaasajastatud hambatehnoloogia õppelaboratoorium" ja anda struktuuritoetust. Struktuuritoetuste riiklikus registris nr 3.2.0401.10-0021.
SA Archimedes otsustas rahuldada projektitaotluse "Simulatsioonikeskus õdede ja ämmaemandate õppeks" ja anda struktuuritoetust. Struktuuritoetuste riiklikus registris nr 3.2.0401.10-0009
SA Archimedes otsustas rahuldada projektitaotluse „Farmaatsia profiiliga laborite kompleks““ ja anda struktuuritoetust. Struktuuritoetuste riiklikus registri nr 3.2.0401.11-0040.
SA Archimedes otsustas rahuldada projektitaotluse „Tegevusteraapia õppeinfrastruktuuri kaasajastamine – õppeklass „Juurdepääsetav õppeköök“ ja anda struktuuritoetust. Struktuuritoetuste riiklikus registri nr 3.2.0401.11-0041.

SA Archimedes otsustas rahuldada projektitaotluse „Kõrgtehnoloogiliselt juhitav simulatsioonikeskus tervishoiu ja meditsiini erialade õppeks” ja anda struktuuritoetust.  Struktuuritoetuste riiklikus registri nr 3.2.0401.14-0059.