Skip to main content

Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond (1.09.2011-31.12.2013)

Projekt Õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutuse tagamine  01.09.2011-31.12.2013

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool esitas 20.06.2011 taotluse projektile Õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutuse tagamine toetuse saamiseks SA Archimedes poolt välja kuulutatud meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond” alameetme „Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond“ avalikule taotlusvoorule.

Meetme eesmärgiks on rakenduskõrgkoolides õppekeskkonna kvaliteedinõuetele vastavuse tagamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine ning juurdepääsetavuse suurendamine puuetega inimeste jaoks. Vaata lisa siit.

22.09.2011 tegi SA Archimedes otsuse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli taotluse projektile „Õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutuse tagamine“ struktuuritoetuse saamiseks. Projekti number struktuuritoetuste riiklikus registris on nr 3.2.0901.11-0035. Rakendusüksus otsustas anda projektile toetust maksimaalselt summas 411 350 eurot.

Projekti eesmärgiks on kõrgkoolil:

1. Tagada liikumispuudega õppuritele, õppejõududele ja tugitöötajatele ohutu sissepääs Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonetesse Tallinnas ja Kohtla- Järvel, hoonesisene liikumine lähtuvalt õppe- ja töökorraldusest ning isiklikest vajadustest, näit WC kasutus, kohviku jt abiruumide kasutamine.
2. Luua praktilise õppe keskkond tegevusteraapia, õenduse, ämmaemanduse õppetooli üliõpilastele, kutseõppe õpilastele ja täiendusõppe kursusest osavõtjatele erivajadustega inimeste toimetuleku õppe seminarideks probleemülesannete ja situatsiooni­ülesannete lahendamise kaudu vastavas keskkonnas.
3. Parandada tugitöötajate töötingimusi, vähendades füüsilist ülekoormust raskuste teisaldamisel.
4. Õppehoonete tuleohutusnõuetele vastavusse viimine tuletõkkeuste paigaldamise kaudu.