Skip to main content

Järjepideva ja kaasava praktika arenduse produktiivsema süsteemi jätkamine

https://vana.struktuurifondid.ee/sites/default/files/el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sai rahastuse projektist "Järjepideva ja kaasava praktika arenduse produktiivsema süsteemi jätkamine" (2014-2020.1.05.20-0619).

Projekti eesmärk muuta koostöö tulemuslikumaks praktikaga seotud osapoolte vahel läbi produktiivsema ja jätkusuutlikuma süsteemi on saavutatud ning koostöö arendamine ja ühiste platvormide leidmine jätkub.

Projekti raames parendati praktika korraldamist jagamaks operatiivselt infot osapoolte vahel ning parendades tagasisidestamist; jätkub praktikabaaside juhendajate koolitamine; praktikute kaasamine õppetöösse ja õppejõudude/õpetajate stažeerimine omandamaks töökohal praktilisi teadmisi ja oskusi, mida hiljem rakendatakse õppetöös tagamaks õppekvaliteedi tõus ja õppe parem sidusus tööturu vajadustega.
Loodi Moodle õpikeskkonnas moodul praktikabaaside juhendajatele. Moodul sisaldab kogu praktika kohta käivat infot - erialapõhised praktikaga seotud dokumendid, infovahetuse võimalus praktikabaasi ning kõrgkooli vahel, õppurite praktikale hinnangu andmise foorum.
Tulemused: õppekavade tööandjate poolsed praktikajuhendajad on omandanud üliõpilaste juhendamiseks vajalikud pädevused. Projekti tulemusena on tehtud koostööd praktikabaasidega praktika tulemuslikumaks korraldamiseks ja infovahetuseks. Läbi nimetatud tegevuste on tõusnud õppetöö kvaliteet.
Projektist saadud toetus võimaldas kaasata õppetöö läbiviimisse kõrge kvalifikatsiooni ja tasumääraga tunnustatumaid eriala spetsialiste. Õppejõudude/õpetajate stažeerimiseks ettenähtud sõidu- ja majutuskulusid ei kasutatud, kuna puudus vajadus.

Projekti periood 01.03.2021-30.06.2022.

Projekti toetajad: Riigi Tugiteenuste Keskus ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

 • Contact image

  Piret Gilden

  Rektoraadi büroo juhataja, personalijuht

  • piret.gilden@ttk.ee
  • 671 1714
  • 118
 • Contact image

  Lagle Kapper

  Täienduskoolituse spetsialist

  • lagle.kapper@ttk.ee
  • 671 1707, 58 190 824
  • 302
 • Contact image

  Gertrud Lumi

  Õppetöö peaspetsialist

  • gertrud.lumi@ttk.ee
  • + 372 5699 5447
  • 102
 • Contact image

  Kätlin Kikerpuu

  Praktikaspetsialist

  • katlin.kikerpuu@ttk.ee
  • 671 1764
  • 101