Skip to main content

2. Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine

https://vana.struktuurifondid.ee/sites/default/files/el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Projekt ”Järjepideva ja kaasava praktika arenduse produktiivsema süsteemi jätkamine" (2014-2020.1.05.20-0619) on lõppenud ning selle eesmägiks oli koostöö süvendamine praktikaga seotud osapoolte vahel ja õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine.

Praktikasüsteemi arendamise vajalikkus seisnes sihis edendada info liikumise, esitamise, vahetamise kiirust efektiivsemal viisil praktikakorraldusega seotud osapoolte vahel. Kogu praktikakorralduse protsess oli vaja muuta ühiselt arusaadavaks ja luua ka lihtsasti
mõistetav raamistik protsessikäigust ning see omakorda fikseerida. Kõrgkoolisiseselt jagati ülesanded protsessi hõlbsustamiseks – asjakohased eesmärgid ja korraldusega seotud kohustused tulemuslikuma praktikaõppe tagamiseks on praktikaga seotud spetsialistide
vahel jaotatud. Selline tööülesannete jaotus on mahuka praktikaõppe haldamiseks mõjusaim.

Kõrgkool uuendas ning taaslõi ka “Praktika korraldamise juhendi” ehk konkreetse praktikaalal laveerimise valemi, raamistiku. Sisaldades kõigile Kõrgkoolis ühiselt arusaadavat infot ja esindades iga eriala praktikaid, on juhend üliõpilase õppekäiku ja kõrgkooli töötajate tööülesannete teostamist toetav.

Korraldati seminare omandatud teamiste, oskuste rakendamise tutvustamiseks, rääkides olemasolevatest ja tulevikus esinevatest vajadustest ning võimalustest, arutleti praktikabaasidega praktika organiseerimist, praktikakohtade taotlemist, praktikale registreerimise korda, erialapõhised erinevusi praktikas ning praktika tagasisidestamist.

Projekt oli kasulik ning oma jätkusuutlikusega andis tugeva baasi edasiseks õppetöö korraldamiseks praktikaalastes küsimustes. Ees ootavad veel külastused praktikabaasidesse, et vahetada infot ja potentsiaalseid lahendusi kooli, tudengite, juhendajate seas. Samuti praktikabaaside esindajate vastuvõtmine Kõrgkoolis ja praktikapõhiste õppevideote loomine.

Projekti toetajad: Riigi Tugiteenuste Keskus ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

 • Contact image

  Gertrud Lumi

  Õppetöö peaspetsialist

  • gertrud.lumi@ttk.ee
  • + 372 5699 5447
  • 102
 • Contact image

  Kätlin Kikerpuu

  Praktikaspetsialist

  • katlin.kikerpuu@ttk.ee
  • 671 1764
  • 101