Skip to main content

4. Praktikute kaasamine õppetöösse

   https://vana.struktuurifondid.ee/sites/default/files/el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg 

Projekti "Järjepideva ja kaasava praktika arenduse produktiivsema süsteemi jätkamine" (2014-2020.1.05.20-0619) raames kaasati kõrgkooli õppekavade eesmärkide ja oodatavate õpiväljundite saavutamiseks õppetöö läbiviimisse külalisõppejõududena oma eriala
silmapaistvaid praktikuid. Projektist saadav toetus võimaldas kaasata õppetöö läbiviimisse kõrge tasumääraga tunnustatumaid eriala spetsialiste. Kaasati 19 külalisõppejõudu, kogumahuga 704 akadeemilist tundi perioodil 01.03.2021-30.06.2022. a.

Projekti toetajad: Riigi Tugiteenuste Keskus ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

 

 • Contact image

  Piret Gilden

  Rektoraadi büroo juhataja, personalijuht

  • piret.gilden@ttk.ee
  • 671 1714
  • 118