Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse õppehoone 03-12.2009

 
Projekt TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI KOHTLA-JÄRVE ÕPPEHOONE  01.03. - 31.12.2009 
 

Vabariigi Valitsus kinnitas 30. mail 2008. a teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri investeeringute kava.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud investeeringute kavale toetab SA Archimedes struktuurivahenditest “Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone” projekti 2 930 000 krooniga. Kõrgkool taotles toetust meetmest "Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine". SA Archimedes võttis projekti taotluse rahuldamise otsuse vastu 27. augustil 2009.

Projekti eesmärgiks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone kaasajastamine 486,8 m2 ulatuses. Renoveeritakse õppehoones asuvad ruumid: raamatukogu kompleks ja sellega ühenduses olev arvutiklass, auditoorium ja kaks õppeklassi ja kõrvalhoones paiknev õppeklass. Renoveerimistööd sisaldavad veel lisaks õppehoone fassaadi osalist remonti koos akende ja uste vahetusega.

Paranevad õppijate õppetingimused ja raamatukogu kasutamise võimalused - paraneb õppetöö kvaliteet ja õppijate oskus teatmekirjandusega töötamisel. Õppehoone ja raamatukogu kaasajastamine toetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli plaane e-rakenduskõrghariduse projektide loomise ja rakendamise vallas sh e-kursuste, e-loengute ja e-seminaride väljatöötamist tasemeõppes ja täiendkoolituses ning ühiskursuste korraldamist Kohtla-Järve struktuuriüksuses. E-koolitused aitavad parandada õppijate mobiilsust ning taseme- ja täiendõppe kättesaadavust Eesti erinevates regioonides.