Skip to main content

1. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine

https://vana.struktuurifondid.ee/sites/default/files/el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg   

Projekti "Järjepideva ja kaasava praktika arenduse produktiivsema süsteemi jätkamine" (2014-2020.1.05.20-0619) raames korraldati ja viidi läbi kokku 4 täienduskoolitust praktikajuhendajatele:

 1. kaks 32-tunnilist koolitust, millele lisandus 20 tundi iseseisvat tööd. Koolituse sihtrühmaks oli kõrgkooli üliõpilaste praktikajuhendajad tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid pakkuvates asutustes, peamiselt õenduse, ämmaemanduse, tegevusteraapia ja farmaatsia valdkonnas. Projekti eesmärk oli koolitada 65 praktikajuhendajat, koolitati 62, koolituse katkestas kolm osalejat;
 2. üks 8-tunnine koolitus. Eesmärk oli koolitada 15 osalejat optomeetria, tervisedenduse ja hambatehnika valdkonna asutustes. Kokku lõpetas koolituse 21 osalejat optomeetria ja tervisedenduse valdkonnast;
 3. üks 8-tunnine tööandjate poolsete praktikajuhendajate jätkukoolitus. Eesmärk oli koolitada 25 praktikajuhendajatest õde. Koolitusel osales ja lõpetas 31 õde.

 

Koolitused toimusid ajavahemikul 06.09.2021-30.06.2022.

Projekti toetajad: Riigi Tugiteenuste Keskus ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

 • Contact image

  Lagle Kapper

  Täienduskoolituse spetsialist

  • lagle.kapper@ttk.ee
  • 671 1707, 58 190 824
  • 302