Skip to main content

Tegevus 9

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: inglisekeelsete õppekavade ühisosade loomine ja farmatseudi rakenduskõrgharidusõppe õppekava loomine (tegevuse tunnus 9).
Ajavahemik 01.05.2017-30.09.2020

 1. Tegevuste aruanne 2020
 2. Tööplaan 2020
 3. Tegevuste aruanne 2019
 4. Tööplaan 2019
 5. Tegevuste aruanne 2018
 6. Tööplaan 2018
 7. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
 8. Ajavahemikul 05.05-16.06.2017 tehtud tõlketööd
 9. Tööplaan 2017
 10. Töörühma kinnitamine

 

 • Contact image

  Lilian Ruuben

  Meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja, õppejõud-juhtivlektor

  • lilian.ruuben@ttk.ee
  • 671 1721
  • 405