Skip to main content

Tegevus 11

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: välisõppejõudude kaasamine õppetöösse (tegevuse tunnus 11).
Ajavahemik 01.09.2017-31.12.2020

 1. 2020 aruanne, 2021 tööplaan
 2. Tööplaan 2020
 3. 2019 aastaaruanne
 4. Tööplaan 2019
 5. 2018 aastaaruanne
 6. Sõlmitud tähtajaline tööleping (01.08.2018-31.12.2018, 04.02-31.12.2020) Aiga Švede'ga.
 7. Sõlmitud tähtajaline tööleping (02.01.2018-31.12.2021) Elina Routasalo'ga.
 8. Sõlmitud tähtajaline tööleping (02.01.2018-31.12.2020) Attila Lörincz'iga.
 9. Tööplaan 2018
 10. Sõlmiti tähtajaline tööleping (01.09-31.12.2017) välisõppejõud Attila Lörincz'iga.
 11. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
 12. Hiring a teacher from abroad (checklist)
 13. Tegevuste aruanne 02.01-31.03.2017
 14. Tööplaan 2017
 15. Töörühma kinnitamine
 • Contact image

  Eve Epner

  Rahvusvaheliste suhete projektijuht

  • eve.epner@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102