Tegevus 11

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: välisõppejõudude kaasamine õppetöösse (tegevuse tunnus 11).
Ajavahemik 01.09.2017-31.12.2020

  1. Sõlmiti tähtajaline tööleping (01.08.2018-31.12.2018) Aiga Švede'ga.
  2. Sõlmiti tähtajaline tööleping (02.01.2018-31.12.2019) Elina Routasalo'ga.
  3. Sõlmiti tähtajaline tööleping (02.01.2018-31.12.2018) Attila Lörincz'iga.
  4. Tööplaan 2018
  5. Sõlmiti tähtajaline tööleping (01.09-31.12.2017) välisõppejõud Attila Lörincz'iga.
  6. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
  7. Hiring a teacher from abroad (checklist)
  8. Tegevuste aruanne 02.01-31.03.2017
  9. Tööplaan 2017
  10. Töörühma kinnitamine