Skip to main content

Tegevus 16

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Õppe- ning teadustöö infrastruktuuri soetamine ja kaasajastamine: simulatsioonikeskuse tehniliste õppevahendite soetamine (tegevuse tunnus 16).
Ajavahemik 01.01.2017-31.08.2022

 1. 05.05-22.08.2022 viidi läbi hange (registreerimisnumber 249726) simulatsioonikeskuse tehnilise õppevahendite soetamiseks (pakkumusi 1). Hanke võitja AS Semetron'iga sõlmiti 06.07.2022 leping nr 8-21/36/2022.
 2. 14.03-05.07.2022 viidi läbi hange (registreerimisnumber 247521) simulatsioonikeskuse tehnilise õppevahendi (kõrgtehnoloogiline sünnitussimulaator) soetamiseks
 3. (pakkumusi 0). Hange ebaõnnestus.
 4. 14.05-18.08.2021 viidi läbi hange (registreerimisnumber 237062) simulatsioonikeskuse tehnilise õppevahendi (kõrgtehnoloogiline simulatsiooninukk) soetamiseks
  (pakkumusi 1). Hanke võitja AS Semetron'iga sõlmiti 02.06.2021 leping nr 8-21/15/2021.
 5. 20.07-10.08.2020 viidi läbi hange (registreerimisnumber 225618) simulatsioonikeskuse tehniliste õppevahendite soetamiseks
  (pakkumusi 1). Hanke võitja AS Semetron'iga sõlmiti 19.08.2020 leping nr 8-21/24/2020.
 6. 2020 viiakse läbi hange simulatsioonikeskuse tehniliste õppevahendite soetamiseks.
 7. 10.05-03.06.2019 viidi läbi hange (registreerimisnumber 209009) hooldussimulatsiooni õppevahendite soetamiseks (pakkumusi 4). Hanke võitja Medivar OÜ'ga sõlmiti 18.06.2020 leping nr 8-21/80/2019.
 8. 06-25.10.2018 viidi läbi lihthange (registreerimisnumber 201455) veenipunktsiooni ja injektsiooni käemulaažide soetamiseks (pakkumusi 2). Hanke võitja AS Semetron'iga sõlmiti 12.11.2018 leping nr 8-21/294/2018.
 9. 06-22.06.2018 viidi läbi kahest osast koosnev hange (registreerimisnumber 197129) kiirabi monitor-defibrillaatori ja funktsionaalsete patsiendivoodite soetamiseks (pakkumusi 4). Hanke võitjatega Saarik & Ko OÜ ja Mediq Eesti OÜ'ga sõlmiti 05.07.2018 ning 06.07.2018 lepingud 8-21/194/2018, 8-21/195/2018.
 10. Lisaks simulatsioonikeskusesse soetavatele vahenditele lähtutakse sotsiaalministri määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ lisast 3 “Kiirabibrigaadi meditsiiniseadmete loetelu“, mis annab ülevaate, mida peame soetama. Vahendite soetamist alustatakse sügisel.
 11. Töörühma kinnitamine
 • Contact image

  Kristi Puusepp

  Õenduse õppetooli juhataja

  • kristi.puusepp@ttk.ee
  • 671 1719
  • 240