Skip to main content

Tegevus 14

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Koostöö tugevdamine teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel: SAHVRi, nutikate lõputööde kontseptsiooni ja anatoomia - füsioloogia tehnoloogiapõhise õppelahenduse loomine ja rakendamine (tegevuse tunnus 14).

Anatoomia-füsioloogia tehnoloogiapõhise õppelahenduse loomine ja rakendamine
Ajavahemik 01.09.2016-30.08.2017

 1. Toimuvad regulaarsed koosolekud (05.12.2017, 10.01.2018, 28.02.2018) Juku Lab OÜ'ga e-kursuse parendamiseks, õppuritelt saadud tagasiside analüüsiks jms.
 2. 05.09.2017 tutvustati kõrgkoolis "Anatoomia-füsioloogia interaktiivset õppeainet" huvilistele, toimusid esimesed loengud õppuritele.
 3. 10.08.2017 allkirjastati kõrgkooli ning Juku Lab OÜ vaheline akt "Anatoomia-füsioloogia interaktiivse õppeaine" üleandmise kohta kõrgkoolile.
 4. Töörühma muutmine
 5. Töörühma tegevusaruanne detsember 2016-aprill 2017
 6. 09.02.2017 sõlmiti Juku Lab OÜ töövõtuleping loomaks „Anatoomia-füsioloogia interaktiivse õppeaine“ riigihankes kirjeldatud mahus. Tööde teostamise lõpptähtaeg 10.08.2017.
 7. 27.01-03.02.2017 viidi läbi lihthange (registreerimisnumber 182023) anatoomia-füsioloogia interaktiivse õppeaine loomiseks (pakkumusi 1).
 8. Riigihankekomisjoni moodustamine
 9. Töörühma kinnitamine

 

Koostöös partneritega nutikate lõputööde kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine (RUTA, nutikad lõputööd)
Ajavahemik 01.05.2016-30.03.2018

 1. Innovaatilise uurimustöö koostamise juhend (kinnitatud rektori 12.12.2018 käskkirjaga nr. 1-4/61/2018)
 2. Teaduskohvik 16.03.2018 (päevakord, memo)
 3. Teaduskohvik 01.03.2018 (päevakord, memo)
 4. Teaduskohvik 09.02.2018 (päevakord, memo)
 5. Üliõpilaskonverents "Üliõpilaselt üliõpilasele" 07.11.2017 kava, materjalid
 6. Teaduskohvik 29.09.2017 (päevakord, memo)
 7. Teaduskohvik 19.05.2017 (päevakord, memo)
 8. Koolituse "Uurimistööde juhendamine ja uurimisviiside valik" päevakava
 9. Nutikate lõputööde töörühma tegevused 2017 I kvartal
 10. Teaduskohvik 07.04.2017 (päevakord, memo)
 11. 2017 tööplaan (RUTA+nutikad lõputööd), (siin tabelina)
 12. Töörühma kinnitamine

 

SAHVRI loomine - õppesituatsioonide  ja teadmiste ning oskuste kontrollimise situatsioonide süstematiseeritud andmebaaside loomine
Ajavahemik 01.10.2017-31.12.2021

 1. Tööplaan 2021
 2. Aastaaruanne 2020
 3. 30.09.2020 sõlmiti leping nr 8-21/40/2020 Krabu Grupp OÜ ning leping nr 8-21/41/2020 Cognuse OÜ'ga.
 4. Ajavahemikul 13.07-10.08.2020 viidi läbi riigihange ”SAHVRI loomine - õppesituatsioonide ja teadmiste ning oskuste kontrollimise situatsioonide süstematiseeritud andmebaaside loomine” (registreerimisnumber 225068). Tähtajaks pakkumisi ei esitatud.
  Tulenevalt Riigihangete seaduse § 49 lg 1 jätkati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega.
 5. Perioodil 22-29.04.2020 sai esitada pakkumisi "SAHVRI loomine - õppesituatsioonide ja teadmiste ning oskuste kontrollimise situatsioonide süstematiseeritud andmebaaside loomine" avatud riigihanke hankedokumentatsiooni koostamiseks. Pakkumise esitas OÜ Waltrex, kellega sõlmiti
  30.04.2020 leping nr 8-21/14/2020 tööde teostamiseks tähtajaga 30.06.2020.
 6. Töörühma muutmine 06.03.2020
 7. Tööplaan 2020
 8. 05.03.2019 sõlmiti hanke kaaspakkujatega Krabu Grupp OÜ ja Bellcom Estonia OÜ'ga töövõtuleping nr 8-21/33.
 9. Ajavahemikul 26.01-13.02.2019 viidi läbi riigihange "SAHVRI loomine - õppesituatsioonide ja teadmiste ning oskuste kontrollimise situatsioonide süstematiseeritud andmebaaside loomine" (registreerimisnumber 204845, pakkujaid oli 2).
 10. Tööplaan 2019
 11. 2018 aastaaruanne
 12. 24-30.05.2018 küsiti hinnapakkumised kuuelt organisatsioonilt kõrgkooli e-õppe ning simulatsiooniõppe auditeerimiseks (hinnapakkumusi esitati 2).
 13. Tööplaan 2018
 14. Töörühma kinnitamine
 15. Töörühm (kinnitatakse 2017 III kvartali jooksul)