Skip to main content

Tegevus 1

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Struktuursete ümberkorralduste läbiviimine: kõrgkooli struktuursete muudatuste läbiviimine (tegevuse tunnus 1).
Ajavahemik 01.08.2016-31.12.2017

Tegevus lõppenud, eesmärgid saavutatud.

 1. 27.03.2018 väljasõiduistungi päevakord
 2. 16-17.11.2017 memo
 3. 10.11.2017 seminari päevakord, memo
 4. Tegevuste aruanne (01.07-30.09.2017)
 5. 31.08.2017 koolituspäeva päevakord
 6. 16.08.2017 seminari päevakord, memo
 7. Tegevuste aruanne (01.04-30.06.2017)
 8. 20.06.2017 seminari päevakord, memo
 9. Tegevuste aruanne (01.01-31.03.2017)
 10. Tegevuste aruanne (01.08-31.12.2016)
 11. 22.11.2016 väljasõiduistungi päevakord
 12. 04.10.2016 seminari päevakord
 13. 24.08.2016 koolituspäeva päevakord
 14. Töörühma kinnitamine