Skip to main content

Well, Man? Men's Wellbeing and Health in a European Perspective 11.2009-05.2010

WELL, MAN? MEN´S WELLBEING AND HEALTH IN A EUROPEAN PERSPECTIVE
4.11.2009
15.05.2010
 
Meeste tervis ja heaolu avaldab mõju nii üksikisikule kui  tema perekonnale, madalama töövõime ja suuremate tervishoiukulutuste kaudu aga ka kogu ühiskonna majandusele. Me teame, et Euroopa meeste tervis on halvem, neil on rohkem sotsiaalseid probleeme ja nad surevad keskmiselt 5,3 aastat varem kui naised. Ehkki see on üldtuntud fakt, ei ole  teemat avalikel diskussioonide käigus, uurimistöödes ega sotsiaal- ja tervishoiusfääris siiani tõsisemalt käsitletud.     
 
Käesoleva intensiivprogrammi (IP) projekti eesmärgiks on juhtida probleemile suuremat tähelepanu ning anda soovitusi olukorra parandamiseks. Projekt läheneb meeste tervisele ja heaolule laiemast perspektiivist, kaasates nii füüsilise, vaimse, kultuurilise kui eksistentsiaalse aspekti. Kuue intensiivprogrammile eelneva õppetsükli jooksul koguvad üliõpilased  vastava maa  tüüpilist meest kirjeldavaid materjale, mida hiljem kursuse käigus rahvusvahelistes rühmades analüüsitakse ning kursuse lõpuks esitleb iga rühm kususe jookul tehtud töö sünteesina valminud Euroopa mehe olukorra  analüüsi.
 
 
Projekti koordinaator:
Thomas More Kempen University College , Belgia
 
 
Projekti partnerid:
Novia University of Applied Sciences , Soome
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti  Klaipeda College , Leedu University of Cadiz , Hispaania
Atei of Thessaloniki, Kreeka
Technologico Ekpaideftiko Idryma Athininas, Kreeka
 
 
Tegevused: 

31.08.2009 LLP/Erasmus
intensiivprogrammi projekti "Well, MAN? Men´s wellbeing and Health in a European perspective" koosolek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Osalejad:  arendus- ja rahvusvaheliste suhete prorektor Tiina Juhansoo, ämmaemanduse õppejõud Ave Kõrve ja Irena Bartels
11. 13.11.2009 LLP/Erasmus intensiivprogrammi projekti "Well, MAN? Men´s wellbeing and Health in a European perspective" koosolek Lier ? is Belgias. Osaleja: Ave Kõrve.
2. 15.05.2010 LLP/Erasmus programmi projekti "Well, MAN? Men´s wellbeing and Health in a European perspective" intensiivkursusel Turu Novia Rakenduskõrgkoolis Soomes osalevad ämmaemanduse õppejõud Ave Kõrve ja üliõpilased Minni-Triin Kasemets, Mari Piir, Liina Kokk ja Riin Rodenberg.
 

 

 
.