Skip to main content

Intensive Programme on Poverty and Social Exclusion (IPPSE) 09.2011-08.2012

 

IPPSE

Intensive Programme on Poverty and Social Exclusion

1.09.2011–31.08.2012

 

Aasta 2010 oli Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta. Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on kaasaegsetes riikides kasvav probleem, millele tuleb läheneda värske pilguga, mõistmaks eelnimetatud murekohtade olemust ja nende tähendust inimeste elus. Projekti eesmärk on uurida, mis juhtub inimestega, kes satuvad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu. Tuleb välja selgitada, mida on olukorra parandamiseks seni tehtud ning leida uusi ideid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks. Projekti siht on rakendada kriitilist, samas avatud ja inimlikku lähenemist mõistmaks, millised protsessid leiavad käesoleval ajal aset Euroopa ja muu maailma ühiskondades.

 

Projekti eesmärgid: 

 

- Edendada interdistsiplinaarset koostööd tervishoiu, rehabilitatsiooni ja sotsiaaltöö vahel.

- Arendada strateegiaid ja vahetada pädevusi kasutades kogukonnakeskset lähenemist ja võimestamise strateegiat.

- Pakkuda üliõpilastele ja töötajatele erialade-, rahvus- ja kultuuridevahelist dialoogi ja mõttevahetust.

- Arendada teadmisi ja teadlikkust vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest eri huvigruppide,  valdkondade ja rahvusvahelise mõttevahetuse kaudu.

- Parendada võimekust distsipliinide, organisatsioonide  ja kultuuride vaheliste piiride ületamiseks, et mõista erinevate kultuuride ja erialade olemust ning julgustada dialoogi, ideede ning pädevuste vahetust.

- Vahetada tõenduspõhise lähenemise kaudu erialaseid teadmisi ja oskuseid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse valdkonnas.

- Suurendada konsortsiumi uute partnerite suutlikkust.

- Arendada COHEHRE Academy võrgustikku ning toetada COHEHRE liikmete omavahelist partnerlust.  

 

Projekti partnerid:

 

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Soome

University College Arteveldehogeschool, Gent, Belgia

Semmelweis University, Ungari

Rotterdam University, Holland

University of Vic, Hispaania

Portuguese Red Cross Health School, Portugal

 

Iga riigi ühest kõrgkoolist  osaleb intensiivprogrammis igal aastal kaks õppejõudu (kokku 14) ja viis üliõpilast (kokku 35 ). Üliõpilased vahetuvad igal aastal. Programmis osalevad õppejõud ja üliõpilased esindavad erinevaid erialasid, nagu õendus, sotsiaaltöö, tervisedendus, tegevusteraapia, füsioteraapia, dietoloogia jne.

 

Tegevused: 

 

Kursus jaguneb igal aastal ettevalmistavaks iseseisvaks tööks (1EAP) ja 10-päevaseks intensiivprogrammiks Helsingis (3EAP). Programmi metoodikas sisaldub e-õpe, üliõpilaste ettekanded, loengud ja seminarid, töötoad, kogukonna külastamised jne.

Programmi jooksul käsitletakse vaesuse erinevaid definitsioone ning määratlusi (nt vaimne ja materiaalne vaesus, suhteline ja absoluutne vaesus). Üheks programmi tipphetkeks võib lugeda palju tähelepanu ning kriitikat pälvinud filmi „Enjoy povery“ ühist vaatamist. Arutelud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse erinevate aspektide üle rahvusvahelises seltskonnas mitmete erialade inimestega laiendavad silmaringi, aitavad mõista uusi perspektiive ning pakkuda emotsioone.

Üliõpilased pidasid kõige olulisemaks kogemust, mille said tänu rahvusvahelistes rühmades töötamisele. Programmi rahvusvahelisus andis võimaluse tutvuda teiste riikide vaesusega seotud valupunktidega ning viia end kurssi erinevate lahendusmeetmetega.

Esimesel aastal, 2011.a mais, osalesid projektis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõududest Moonika Viigimäe ja Pille Javed ning üliõpilased Sandra Mägi, Liisa Salak, Raimo Pregel, Juta Fjodorova, Alar Kaljakin.

Teisel korral, 2012.a mais, osalesid projektis õppejõududest Pille Javed ja Sandra Mägi ning üliõpilased Agne Adler, Liis Reiter, Kaupo Pilder, Mari-Anne Pregel, Kerstin Ramjalg.

 

Tulemused:

 

Peamiseks tulemuseks on erinevatesse tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna õppekavadesse interdistsiplinaarse koostöö temaatika integreerimine. 

Erinevate riikide parimate praktikate sidumine eriala õppeainetega.

Üliõpilaste tolerantsuse suurendamine ning sotsiaalse aktiivsuse kasvatamine kultuuride erinevuste teadvustamise kaudu.