Skip to main content

European Perspective on Social Inclusion of Persons with Disabilities - Inclusive Employment 09.2007-08.2008

European Perspective on Social Inclusion of Persons with Disabilities - Inclusive Employment
1.09.2007 - 31.08.2008

Euroopa Nõukogu on tunnistanud puudega inimeste tööturule kaasamise üheks prioriteetseks valdkonnaks Euroopas. Tegevusterapeutide üksikisiku- keskkonna vastastikuse toime hea tundmine on kasuks nii puudega inimeste kui ka teiste elanikerühmade abistamisel. Tänapäeva ühiskond nõuab tegevusteraapia spetsialistide koolitamisel panustamist ka sotsiaalsele ettevalmistusele, et  tulevased professionaalid oleksid võimelised uute väljakutsetega toime tulema, nagu näiteks puudega inimeste tööturule kaasamise hõlbustamine.  

Kursus töötati välja ENOTHE võrgustiku ja Erasmus programmi koostööna. Kursuse maht on 15 ECTS.

Kursuse peamised innovatiivsed aspektid:

  • Tegevusteraapia õppeprogrammi parandamine vastavlt sotsiaalsetele vajadustele ja EL direktiividele (k.a. tööhõive);
  • Luua tegevusteraapias bio- psühho- sotsiaalne teenuste pakkumise mudel;
  • Professionaalsete kompetentside kasutamine projekti tulemuste indikaatoritena.

Projekti koordinaator:  Hogeschool van Amsterdam, Holland - Hanneke van Bruggen'i juhtimisel

Partnerid:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti
Rousse Ülikool "Angel Kunchew", Bulgaaria
Riia Stradins Ülikool, Läti
Vilniuse Ülikool, Leedu
Hacettepe Ülikool, Türgi
Balmes Ülikooli Fond, Vic, Hispaania
Bournemouthi Ülikool, Ühendatud Kuningriik

TTK projekti meeskond:
Karin Lilienberg
Mariliis Romandi
Jürgen Mets
Liina Vulla