Skip to main content

ERASMUS

                   

                         

 

ERASMUS

 

Erasmus on Euroopa elukestva õppe programmi (Lifelong Learning Programme, LLP) kõrghariduse allprogramm. Erasmuse programmi eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja tugevdada selle Euroopa mõõdet, toetada kõrgkoolide ja ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, arendada innovatiivseid suundi kõrghariduses, suurendada kõrgharidusega seotud vaba liikumist Euroopas ning parandada õpingute ja kvalifikatsioonide võrreldavust ja ühilduvust kogu Euroopa Liidus.

 

ERASMUSE programmi tegevused:

 

  • üliõpilaste õpiränne, mille eesmärk on õppimine või praktika mõnes Euroopa riigi kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses või viimasega sarnases organisatsioonis;
  • õppejõudude õpiränne eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetööd või osaleda koolitusel;
  • kõrgkoolide mitteakadeemilise personali ja partnerettevõtete personali õpiränne eesmärgiga viia partnerorganisatsioonis läbi õppetööd või osaleda koolitusel;
  • Erasmuse intensiivprojekt on vähemalt kolme erineva Euroopa riigi kõrgkooli lühiajaline õppekavaarendusprojekt.
 
Lisaks eespool nimetatud tegevustele toetab Euroopa Komisjon tsentraalselt Erasmuse programmi järgmisi projekte:
 
  • õppekavade arendusprojektid;
  • kõrgkoolide ja ettevõtete vahelise koostöö projektid;
  • kõrgkoolide kaasajastamist toetavad projektid;
  • virtuaalse kõrgkooli projektid;
  • temaatilised koostöövõrgustikud.

 

ERASMUS-e 2008. aasta edulugude konkursil saavutas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Erasmus õppejõudude vahetuse kategoorias auhinnalise II koha ja kajastamise Erasmus edulugude brožüüris 2008. 

Erasmuse edulugude brožüüri 2008 leiad aadressilt:  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/educ-training_en.html