Skip to main content

Üliõpilaste ja õppejõudude tagasiside 2010/2011

Õppejõudude ja töötajate tagasiside Vastanute arv 5 +4 = 9 Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks
(skaala 1-5, 1 - vilets, 5 - väga hea) keskmine hinne  
Lähetuse tulemuslikkus 5 1. Vahetusse minevatel isikutel peaks enne vahetusse minekut olema täpselt selge vahetuse eesmärk, sh. teemadering, mida lähetuses olles käsitleda ja (p)arendada 
Lähetuse sotsiaalkultuuriline aspekt 4,89 2. Jätkata Erasmus vahetust nendes koolides, kus on tekkinud järjepidevus ja vahetus on õppekava loomulik osa
Kogemus tervikuna 4,89 2. Et rahaliselt on raske toime tulla, võiks kogu stipendiumi enne lähetust kätte saada
     
Üliõpilaste tagasiside Vastanute arv 16 Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks
1. Kust said informatsiooni võimalusest õppida välismaal?   1.Rahastamine - liiga palju tehakse vahet, mis riigist sa tuled  
oma kõrgkool 14 2. Enne praktikat osaleda kindlasti vastava maa keelekursusel
väliskõrgkool   3. Enne välispraktikale minekut peabõppetoolis olema kõik läbi räägitud, et ei tekiks õppevõlgnevusi 
teistelt üliõpilastelt 8 4. Organisatoorne pool (dokumentide liikumine) võiks olla kiirem
ajakirjandusest   5. Rohkem rahalist toetust ja abi korteri leidmisel 
internett 2 6. Stipendium võiks olla suurem
SA Archimedesest   7. Üliõpilane võiks saada valida, millises osakonnas ta tahaks oma praktikat teha
mujalt  1 (õpetajalt)  
     
2. Kui suure osa välismaal õppimisest aitas katta välismaal õppimise stipendium? 3,21  
(skaala 1-5, 1-ei katnud midagi, 5 -kattis kulud täielikult)    
     
3. Kuidas hindaksid välismaal õppimise kogemust tervikuna? 4,81  
(skaala 1-5, 1-vilets, 5 - väga kasulik)