Skip to main content

Üliõpilaste ja õppejõudude tagasiside 2008/2009

Õppejõudude ja töötajate tagasiside Vastanute arv 17 Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks
(skaala 1-5, 1 - vilets, 5 - väga hea) keskmine hinne  
Lähetuse tulemuslikkus    
Lähetuse sotsiaalkultuuriline aspekt    
Kogemus tervikuna    
     
Üliõpilaste tagasiside Vastanute arv 5 Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks
1. Kust said informatsiooni võimalusest õppida välismaal? 5 1. Rohkem infot Erasmuse kohta, rohkem riike ja õppeasutusi
oma kõrgkool   2. Suurendage stipendiumi
väliskõrgkool   3. Lubage üliõpilastel, kes juba Erasmusega väljas on käinud, teha seda rohkem kordi
teistelt üliõpilastelt    
ajakirjandusest    
internett 1  
SA Archimedesest    
mujalt     
     
2. Kui suure osa välismaal õppimisest aitas katta välismaal õppimise stipendium? 3,4  
(skaala 1-5, 1-ei katnud midagi, 5 -kattis kulud täielikult)    
     
3. Kuidas hindaksid välismaal õppimise kogemust tervikuna?    
(skaala 1-5, 1-ei katnud midagi, 5 -kattis kulud täielikult) 5