Skip to main content

Üliõpilaste ja õppejõudude tagasiside 2009/2010

Õppejõudude ja töötajate tagasiside Vastanute arv 5 + 3 = 8 Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks
(skaala 1-5, 1 - vilets, 5 - väga hea) keskmine hinne  
Lähetuse tulemuslikkus 4,63 1. Oluline on varakult kokku leppida teemad ja vahetuse aeg, mis sobiks mõlema kooli õppekavaga. 
Lähetuse sotsiaalkultuuriline aspekt 4,63 2. Võimalike kulude kompenseerimisega seonduv peaks olema kohe üheselt mõistetav ja arusaadav
Kogemus tervikuna 4,75  
     
Üliõpilaste tagasiside Vastanute arv 13 Ettepanekud ja soovitused paremaks korralduseks
1. Kust said informatsiooni võimalusest õppida välismaal?   1.Rohkem rahalist abi, sest vastuvõttev kõrgkool üldse ei toeta 
oma kõrgkool 13  
väliskõrgkool 1  
teistelt üliõpilastelt 7  
ajakirjandusest    
internett 4  
SA Archimedesest 1  
mujalt  1 (oli välisüliõp. tuutor)  
     
2. Kui suure osa välismaal õppimisest aitas katta välismaal õppimise stipendium? 3,77  
(skaala 1-5, 1-ei katnud midagi, 5 -kattis kulud täielikult)    
     
3. Kuidas hindaksid välismaal õppimise kogemust tervikuna? 5  
(skaala 1-5, 1-vilets, 5 - väga kasulik)