Skip to main content

Dietitians Ensuring Education, Teaching and Professional Quality (DIETS2) 10.2010-09.2013

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb projektis DIETITIANS ENSURING EDUCATION, TEACHING AND PROFESSIONAL QUALITY (DIETS2). DIETS2 projekt on jätk projektile DIETS, mis kestis 2006-2009.

 

DIETS2 eesmärkideks on:
 

a) määratleda ja avaldada 2. ja 3. taseme spetsiifilised dietoloogia kompetentsid ning võrgustiku nende kasutamiseks (hõlmab ECTS-e);
b) töötada välja pedagoogilised standardid dietoloogia alasteks praktiseerimisteks ning juhised praktika võimalusteks mittekliinilistes valdkondades;
c) avaldada ‘töövahendite komplekt’ elukestvaks õppeks, kaasaegse ettevalmistava hariduse andmebaas 2. ja 3. astmes, ning ka tuleviku vajaduste tarbeks.
d) kasutada sotsiaalseid võrgustikke ja teisi innovatiivseid informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi Euroopa dietoloogide kaasamiseks, samuti kõrgharidusasutusi e-õppe kaudu, e-ajakirju ja teisi võrgustiku väljaandeid
e) tehnoloogia kasutamise abil muuta kättesaadavaks vahendid päringute tegemiseks, ning kursused esimese astme dietoloogia üliõpilastele.
f) avaldada, levitada ja kasutada ära võrgustiku saavutusi teiste tervishoiu valdkonna spetsialistide tööks.

 

Lisainformatsiooni projekti kohta leiate siit

 

DIETS2 projektis on Tallinna Terivshoiu Kõrgkooli esindajaks farmaatsia õppetooli õppejõud Laine Parts.

 

 

Tegevused: 

 

7.–10.11.2013 osalevad farmaatsia õppetooli õppejõud Laine Parts ja üliõpilased Anton Nassonov ja Ksenia Ksentitskaja LLP/Erasmus võrgustiku "Dietitians Ensuring Education, Teaching and Professional Quality" (DIETS2) ja "European Federation of the Associations of Dietitians" (EFAD) VII konverentsil "Non-Communicable Diseases – the dietitians

? response to Health 2020" ja töögruppide koosolekul Gardas Itaalias.

 

25.–28.10.2012 osaleb farmaatsia õppetooli õppejõud Laine Parts LLP/Erasmus võrgustiku "Dietitians Ensuring Education, Teaching and Professional Quality" (DIETS2) ja "European Federation of the Associations of Dietitians" (EFAD) VI konverentsil ja töögrupi kohtumisel  Portorožis Sloveenias. 27. 10.2012 teeb Laine Parts saksa kolleegi Ute Brehmega konverentsi raames ettekande elukestva õppe ja selle talletamiseks sobiva tarkavara loomise teemal. Konverentsi programm Ettekande lühikokkuvõte

 

20.–23.10.2011 osaleb farmaatsia õppetooli õppejõud Laine Parts LLP/Erasmus võrgustiku "Dietitians Ensuring Education, Teaching and Professional Quality" (DIETS2) võrgustiku V konverentsil ning võrgustiku töökogunemisel Barcelonas, Hispaanias.

3.–5.12.2010 osaleb farmaatsia õppetooli õppejõud Laine Parts LLP/Erasmus võrgustiku "Dietitians Ensuring Education, Teaching and Professional Quality" (DIETS2) konverentsil Amsterdamis, Hollandis, eesmärgiga integreeruda võrgustiku töösse.