Skip to main content

Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of-Life Care (IPPE) 09.2008-08.2009

Interdisciplinary Programme on Palliarive and End-of-Life Care 
Palliatiivne- ja elulõpu hooldus“
1.09.2008 - 31.08.2009

Intensiivprogrammi keskmes on terminaalse hoolduse probleemid, eesmärgiga paremini vastata surmaeelsete patsientide ja  nende hooldajate füüsilistele, psühholoogilistele, sotsiaalsetele, hingelistele ja praktilistele vajadustele.  Meie läänelikul kultuuril on raske käsitleda surma elu ühe loomuliku osana. Palliatiivhooldus ei tähenda  lihtsalt asutuste ja abivahendite struktuuri, ka hooldust pakkuvad professionaalid vajavad tunnet, et nad saavad surmaeelseid patsiente tõepoolest aidata, ehkki terveks ravimine pole enam võimalik.

Programmi keskmes on tudengite, kliinilise ja muu personali rahvusvaheline, interdistsiplinaarne ja kultuuridevaheline meeskonnatöö patsientidele nende elu viimases osas hoolduse pakkumisel (palliatiivne hooldus).  Kursus käsitleb erinevaid teemasid: kommunikatsioon, valu ja sümptomite ohjamine, täiendav hooldus, hingeline ja eksistentsaalne valu, eetilised aspektid ja elu lõpu meditsiinilised otsused, raske kaotus ja lein. Viimased aastad on seadusandluses kaasa toonud mitmesuguseid eutanaasiat, palliatiivset hooldust ja patsientide õigusi puudutavaid õiguslikke muudatusi.

Projekti koordinaator: University College Arteveldehogeschool, Ghent, BELGIA

Partnerid:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinn, EESTI
Vilnius College in Higher Education, Vilnius, LEEDU
Oslo University College, Oslo, NORRA
Technological Education Institution (T.E.I.) of Athens, Ateena, KREEKA
Sétubal Polytechnic Institute, Sétubal, PORTUGAL
Charles University, 3rd Medical Faculty, Praha, TSHEHHI VABARIIK 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli projekti meeskond:
Karin Lilienberg - tegevusteraapia õppetooli juhataja

Üliõpilased:
Kariina Künnap - Õ III

Sandra Morgen – Õ III

Lille Laas – T 1

Kati Koemets – T 1

Kaarel Kuimet – T 1

 

TEGEVUSED

20.11.- 23.11.2008. LLP intensiivprogrammi "Palliative and End of Life Care" ettevalmistav koosolek Ateenas, Kreekas (Technological Education Institution of Athens). Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist osaleb Karin Lilienberg. 
 

18.01. - 30.01.2009. LLP intensiivprogrammi "Palliative and End of Life Care" kursus Belgias (Gentis18. - 23.01.09 ja Dworpis 23. - 30.01.09). TTK- st osalevad tegevusteraapia õppetooli juhataja Karin Lilienberg ja üliõpilased Kariina Künnap, Sandra Morgen, Lille Laas, Kati Koemets ja Kaarel Kuimet.