Skip to main content

Interdisciplinary Programme on Palliative and End-of-Life Care (IPPE) 09.2007-08.2008

Interdiciplinary Programme on Palliative and End-of-Life Care (IPPE)
(Palliatiivse- ja elulõpu
 hoolduse interdistsiplinaarne programm)
1.09.2007 - 31.08.2008

Intensiivprogrammi keskmes on palliatiivse ravi ja elulõpu hoolduse probleemid, eesmärgiga paremini vastata surmaeelsete patsientide ja  nende hooldajate füüsilistele, psühholoogilistele, sotsiaalsetele, hingelistele ja praktilistele vajadustele.  

Meie läänelikul kultuuril on raske käsitleda surma elu ühe loomuliku osana. Palliatiivhooldus ei tähenda  lihtsalt asutuste ja abivahendite struktuuri, ka hooldust pakkuvad professionaalid vajavad tunnet, et nad saavad surmaeelseid patsiente tõepoolest aidata, ehkki terveks ravimine pole enam võimalik.

Programmi keskmes on tudengite, kliinilise ja muu personali rahvusvaheline, interdistsiplinaarne ja kultuuridevaheline meeskonnatöö patsientidele nende elu viimases osas hoolduse pakkumisel (palliatiivne hooldus).  Kursus käsitleb erinevaid teemasid: kommunikatsioon, valu ja sümptomite ohjamine, täiendav hooldus, hingeline ja eksistentsaalne valu, eetilised aspektid ja elu lõpu meditsiinilised otsused (Medical Decisions on End of Life (MDEL)), raske kaotus ja lein. Viimased aastad on seadusandluses kaasa toonud mitmesuguseid eutanaasiat, palliatiivset hooldust ja patsientide õigusi puudutavaid õiguslikke muudatusi.

Projekti partnerid:
University College Arteveldehogeschool, Gent, BELGIA
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinn, EESTI
Vilnius College in Higher Education, Vilnius, LEEDU
Oslo University College, Oslo, NORRA
Technological Education Institution (T.E.I.) of Athens, Ateena, KREEKA
Sétubal Polytechnic Institute, Sétubal, PORTUGAL
Charles University, 3rd Medical Faculty, Praha, TSHEHHI VABARIIK 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindab projektis:
Karin Lilienberg, tegevusteraapia õppetooli juhataja
 

TEGEVUSED

Projekti raames toimub Belgias intensiivkursus: 13.01 - 25.01.2008

28.10.-1.11.2007. LLP/ERASMUS intensiivprogrammi "Palliative and End of Life Care" ettevalmistav koosolek (Setubal Polytechnic Institute, Portugal). Osales Karin Lilienberg. 
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3

ISESEISVA TÖÖ PERIOOD

15.11.2007. LLP/ERASMUS IC "Interdiciplinary Programme on Palliative and End-of-life Care" (IPPE) töökoosolek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Osalejad Tiina Juhansoo ja  Karin Lilienberg. 


 

13.01. - 25.01.2008. LLP/ERASMUS intensiivprogrammi "Palliative and End of Life Care" kursus Gentis (13. - 18.01.08) ja Brugges (19. - 25.01.08), Belgias. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist osalevad lektor ja juhendaja Karin Lilienberg ja tegevusteraapia tudengid Ulla Küüts, Siiri Siimenson, Ave Uke, Sandra Pais, Hanna- Stiina Heinmets.