Skip to main content

MTÜ ERASMUS Student Network Tallinn

MTÜ Erasmus Student Network (ESN) Tallinn korraldab igas semestris Erasmus üliõpilastele vähemalt neli mitmesugust üritust (tutvumis- ja meelelahutusüritused, ekskursioonid, väljasõidud, kohtumised teiste kõrgkoolide tudengitega, matkad ja sprordivõistlused).  

Kuna ESN Tallinna tegevus juhindub põhimõttest "üliõpilased aitavad üliõpilasi", on üritustel osalema ja ürituste õnnestumisele kaasa aitama oodatud kõik Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli endised ja praegused Erasmus üliõpilased.

Lisainformatsioon ja info ürituste kohta:
http://www.esn.ee/tallinn/?q=about-esn-tallinn