Skip to main content

Ettevalmistav keeleõpe 2010/2011

 Erasmus Intensive Language Courses - EILC

Erasmuse üliõpilastel, kes sõidavad õppima või praktikale riiki, mille keel on üks vähemkasutatud ja vähemõpetatud keeltest Euroopas, on võimalus osaleda kuni 6 nädalastel intensiivsetel keelekursustel (Erasmus Intensive Language Courses - EILC).
  
Eesti üliõpilastel on võimalus enne õpingute või praktika algust osaleda intensiivsetel keelekursustel Belgias, Bulgaarias, Hollandis, Islandil, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Lätis, Maltal, Norras, Poolas, Portugalis, Rootsis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Taanis, Tšehhis, Türgis ja Ungaris.
 
Erasmuse üliõpilaste jaoks on kursused tasuta. Keelekursuse kestuse ajaks (kui kursus leiab aset perioodil, mil muud õppetööd ei toimu) on võimalik taotleda Eramuse stipendiumit ühe lisakuu ulatuses oma kodukõrgkoolist. Taotlus keelekursusel osalemiseks tuleb esitada oma kõrgkooli Erasmuse koordinaatorile, kes kooskõlastab selle ning edastab keelekursuste korraldajale.
 
Lõpliku valiku üliõpilaste taotlustest teeb keelekursuse korraldaja.
 
 
Lisainfo kursusi korraldavate riikide ja kõrgkoolide kohta Euroopa Komisjoni kodulehelt: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html

 

 
Suvekursustel osalemise  taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31. mai ja talvekursustel 31. oktoober.