Skip to main content

Ettevalmistav keeleõpe 2011/2012

Erasmus Intensive Language Courses - EILC

Erasmuse üliõpilastel, kes sõidavad õppima või praktikale riiki, mille keel on üks vähemkasutatud ja vähemõpetatud keeltest Euroopas, on võimalus osaleda kuni 6 nädalastel intensiivsetel keelekursustel (Erasmus Intensive Language Courses - EILC).
  
Eesti üliõpilastel on võimalus enne õpingute või praktika algust osaleda intensiivsetel keelekursustel Belgias, Bulgaarias, Hollandis, Islandil, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Lätis, Maltal, Norras, Poolas, Portugalis, Rootsis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Taanis, Tšehhis, Türgis ja Ungaris.
 
Erasmuse üliõpilaste jaoks on kursused tasuta. Keelekursuse kestuse ajaks (kui kursus leiab aset perioodil, mil muud õppetööd ei toimu) on võimalik taotleda Eramuse stipendiumit ühe lisakuu ulatuses oma kodukõrgkoolist. Taotlus keelekursusel osalemiseks tuleb esitada oma kõrgkooli Erasmuse koordinaatorile, kes kooskõlastab selle ning edastab keelekursuste korraldajale.
 
Lõpliku valiku üliõpilaste taotlustest teeb keelekursuse korraldaja.
 
Taotlusvorm: Word format - PDF format
 
Lisainfo kursusi korraldavate riikide ja kõrgkoolide kohta Euroopa Komisjoni kodulehelt: 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm  
 
Suvekursustel osalemise  taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31. mai ja talvekursustel 31. oktoober.