Skip to main content

Ettevalmistav keeleõpe 2008/2009

 
Erasmuse üliõpilastel, kes sõidavad õppima või praktikale riiki, mille keel on üks vähemkasutatud ja vähemõpetatud keeltest Euroopas, on võimalus osaleda kuni 6 nädalastel intensiivsetel keelekursustel (Erasmus Intensive Language Courses - EILC).
 
Eesti üliõpilastel on võimalus enne õpingute või praktika algust osaleda intensiivsetel keelekursustel Belgias, Bulgaarias, Hollandis, Islandil, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Lätis, Maltal, Norras, Poolas, Portugalis, Rootsis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Soomes, Taanis, Tšehhis, Türgis ja Ungaris.
 
Erasmuse üliõpilaste jaoks on kursused tasuta. Keelekursuse kestuse ajaks (kui kursus leiab aset perioodil, mil muud õppetööd ei toimu) on võimalik taotleda EILC stipendiumi elamiskulude katteks Hariduskoostöö keskuse kõrghariduse büroost. Taotlus keelekursusel osalemiseks tuleb esitada oma kõrgkooli Erasmuse koordinaatorile, kes kooskõlastab selle ning edastab Hariduskoostöö keskusele. Taotluse esitamise tähtaega küsi oma Erasmuse koordinaatorilt. Taotlus keelekursustel osalemiseks on ühtlasi EILC stipendiumi taotlus.
 
Stipendiumi määramisel võtab riiklik büroo arvesse kandidaadi Erasmuse õppeperioodi kestust (eelistatakse pikemaid õppeperioode), üliõpilase kodukõrgkooli poolt koostatud EILC kursustele kandideerijate pingerida ja püüab saavutada tasakaalustatud esindatuse eri õppevaldkondades.
 
 
Lisainfo kursusi korraldavate riikide ja koolide kohta Euroopa Komisjoni kodulehelt: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html