Skip to main content

TENN 10.2002 - 09.2005

 

THEMATIC EUROPEAN NURSING NETWORK (TENN)

01.10.2002 – 30.09.2005

 
Nimetatud rahvusvaheline koostööprojekt on seadnud eesmärgiks üle Euroopalise temaatilise võrgustiku loomise, mis aitaks kaasa kvaliteetse õenduspraktika arendamisele.
Eesmärgi saavutamiseks on seatud järgmised ülesanded:
• saavutada ühine arusaam temaatikaga seotud terminoloogiast
• uurida õdede liikuvusega seotud probleeme
• välja töötada ühised tegevusstandardid käsitletud teemade valdkondades
• edendada juhtimisoskusi
• toetada “kliinilise õe” rolli arengut

Projekti tähtsuseks on õendusalaste teadmiste ja oskuste vaba üleviimise võimaldamine erinevate Euroopa riikide piires. See tagab nii kvalifitseeritud töötajate kui kui veel haridust omandavate õdede vaba liikumise, teoreetiliste ja praktiliste teadmiste jagamise, õenduspraktika kvaliteedi tõstmise ning aitab lahendada piirkonniti esinevat kvalifitseeritud õdede puudust.
Projekti finantseerijaks on Euroopa Komisjon ja koordineerijaks Õdede ja Ämmaemandate Kool koos St. Martini Kolledži välissuhete osakonnaga.

Eesmärgi saavutamiseks on moodustatud kolm töögruppi:
• “kliiniline õde”
• supervisioon ja mentorlus
• juhtimine

Projektiga on nüüdseks ühinenud üle 40 riigi. Tallinna Meditsiinikool osaleb teises töögrupis- supervisioon ja mentorlus.

Projekti meeskond Tallinna Meditsiinikoolis:
Tiina Juhansoo
Saima Hinno
Marika Asberg
Marina Kopti
Eha Hõrrak
Ulvi Kõrgemaa
Elina Reva

www.tenn.org.uk/

www.tenn.co.uk