Skip to main content

Ettevalmistav lähetus Nr. 2004-1710/001-001/25

ETTEVALMISTAV LÄHETUS Nr. 2004-1710/001-001/25
 04.03. - 08.03.2006 
 

SOCRATES programmi ettevalmistavad lähetused on mõeldud edaspidise haridusalase koostöö ettevalmistamiseks. Ettevalmistava lähetuse Nr. 2004-1710/001-001/25 raames viibis  tegevusteraapia õppejõud Lia Lasn lähetuses St. Martini Ülikooli tegevusteraapia osakonnas Lancasteris, Inglismaal, et planeerida edasist koostööd ning arutada ühise projekti loomise küsimusi.

 
Haridusprogramm SOCRATES toetab Eesti hariduse arengut Euroopa arengute taustal mitmel moel, võimaldades haridusalal aktiivsete isikute liikumist:
  • osalemist rahvusvahelise koostöö projektides,
  • keeleoskuse ja teiste kultuuride mõistmise arendamist;
  • info- ja sidetehnoloogia rakendamist hariduses;
  • kogemuste ja teadmiste vahetust lihtsustavate koostöövõrkude loomist;
  • osalemist Euroopa riikide haridussüsteemide ja -poliitika vaatluses, võrdluses ja analüüsis;
  • haridusalaste praktiliste oskuste, teabe ja uuenduste levitamist.