Skip to main content

Ettevalmistav lähetus Nr. 2004-1710/001-001/15

                                                  ETTEVALMISTAV LÄHETUS Nr. 2004-1710/001-001/15

                                                                      25.08. - 28.08.2005  
 

SOCRATES programmi ettevalmistavad lähetused on mõeldud edaspidise haridusalase koostöö ettevalmistamiseks. Ettevalmistava lähetuse Nr. 2004-1710/001-001/15 raames osales arendus- ja rahvusvaheliste suhete koordinaator Tiina Juhansoo Gironas, Hispaanias toimunud GRUNDTVIG 4 ettevalmistaval töökoosoleku, mis oli jätkuks üle aasta väldanud informatsiooni vahetamisele, aruteludele ja ideede vahetusele interneti vahendusel. Koosoleku initsiaatoriks oli Aarhusi Sotsiaal- ja Tervishoiu Kolledzi esindaja Jan Gejel.

 
Haridusprogramm SOCRATES toetab Eesti hariduse arengut Euroopa arengute taustal mitmel moel, võimaldades haridusalal aktiivsete isikute liikumist:
  • osalemist rahvusvahelise koostöö projektides,
  • keeleoskuse ja teiste kultuuride mõistmise arendamist;
  • info- ja sidetehnoloogia rakendamist hariduses;
  • kogemuste ja teadmiste vahetust lihtsustavate koostöövõrkude loomist;
  • osalemist Euroopa riikide haridussüsteemide ja -poliitika vaatluses, võrdluses ja analüüsis;
  • haridusalaste praktiliste oskuste, teabe ja uuenduste levitamist.