Skip to main content

Ettevalmistav lähetus Nr. 2004-1710/001-001/28

ETTEVALMISTAV LÄHETUS Nr. 2004-1710/001-001/28
30.04. - 5.05.2006

 

SOCRATES programmi ettevalmistavad lähetused on mõeldud edaspidise haridusalase koostöö ettevalmistamiseks. Ettevalmistava lähetuse Nr. 2004-1710/001-001/28viibis hambatehnika õppetooli arenduskoordinaator Tõnu Kauba  ettevalmistaval lähetusel Oslo Ülikooli Kolledzi Hambatehnika õppetoolis. Külastuse eesmärgiks oli tulevase koostöövõimaluste arutamine hambatehnikute õpetamise edasiarendamisel ja täiustamisel. Kuna mõlemas koolis tegeletakse hambatehnikute õppekava ülesehitamise ning väljakujundamisega, oli mõlemapoolne huvi ja valmisolek edaspidiseks sellealaseks koostööks ja kogemuste vahetamiseks suur.  
 

 

Haridusprogramm SOCRATES toetab Eesti hariduse arengut Euroopa arengute taustal mitmel moel, võimaldades haridusalal aktiivsete isikute liikumist:

  • osalemist rahvusvahelise koostöö projektides,
  • keeleoskuse ja teiste kultuuride mõistmise arendamist;
  • info- ja sidetehnoloogia rakendamist hariduses;
  • kogemuste ja teadmiste vahetust lihtsustavate koostöövõrkude loomist;
  • osalemist Euroopa riikide haridussüsteemide ja -poliitika vaatluses, võrdluses ja analüüsis;
  • haridusalaste praktiliste oskuste, teabe ja uuenduste levitamist.