Skip to main content

ARION: Õppelähetused haridusalal otsustajatele 03-08.10.2004

Mis on Arioni eesmärgid?

Arioni õppelähetuste eesmärk on lihtsustada info- ja kogemustevahetust osalejamaade haridusala otsustajate ja spetsialistide vahel ühist huvi pakkuvates valdkondades, eriti alg-, põhi-, kesk- ja kutsekeskhariduse alal. Lähetused annavad osalejatele täpsemat ja värskemat teavet Euroopa haridusmaastikust ja võimaldavad neil arvestada otsuste langetamisel ka mujal kasutatud lähenemisi. Lähetuste mõju suurendamiseks toetatakse ka tulemusi võimendavaid tegevusi.

Mis on Arioni õppelähetus?

Sobivad kandidaadid võivad Euroopa Liidu toetust taotleda osalemiseks umbes ühenädalastel organiseeritud õppelähetustel mõnes teises SOCRATES programmis osalevas riigis.

Igal aastal määratakse õppelähetustele kindlad sihtteemad, mis pärinevad tavaliselt järgmisest viiest valdkonnast:

- Haridussüsteemid ja nende väärtused
- Haridusprotsessi osalised: õpilased, õpetajad, vanemad
- Õppekava ja vahendid
- Muud aspektid ( keeleõpetus; haridusstatistika)

Tiina Viikmann Tallinna Meditsiinikoolist osales ARIONI õppelähetusel „Täiskasvanute koolitus“ , mis toimus 3.- 10.oktoobrini 2004 Haagis, Hollandis. Rühmas oli 11 inimest üheksast erinevast riigist, õppelähetuse eesmärgiks oli tutvuda haridusega seotud institutsioonide tööga erinevatel tasanditel (Haridusministeerium, Linnavalitsus, kutseõppeasutus, täiskasvanute koolituskeskus) ning saada ülevaade erinevate maade haridussüsteemidest.