Skip to main content

HENRE II 2006 - 2009

HENRE II
2006 - 2009

SOCRATES/ERASMUS temaatilise võrgustiku HENRE II peaeesmärk on jätkata HENRE I raames saavutatut, et arendada välja Euroopa dimensioon akadeemilistel või muudel üldist huvi teenivatel aladel läbi ülikoolide fakulteetide või osakondade, akadeemiliste või erialaassotsiatsioonide. Säärasel koostööl on kestev ja laiaulatuslik mõju laiale ringile erialainstitutsioonidele.
 
Röntgenograafiaalane koostöövõrgustik HENRE II püüab saavutada röntgenograafiaalase hariduse taseme ja kvaliteedi üle- Euroopalist ühtlustamist ning edasiarendamist. Koostöövõrgustik on vajalik röntgenograafia erialade koolitajate õppimis- ja õpetamisalaste ja radioloogilise kiirguse vastase kaitse  kogemuste vahetamiseks, teadmiste ja uurimistulemuste vahetamiseks ning elukestva õppe võimaluste pakkumiseks.

Seatud eesmärgi saavutamise üheks võtmeks on erialast haridust pakkuvate institutsioonide jõudude ühendamine, et toetada radiograafia - alaste elukutsete arengut ja staatust ühiskonnas ning nende  professionaalset tunnustamist.

Erinevate tööülesannete tarvis on moodustatud neli teemapõhist töörühma.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb I töörühma töös, mis tegeleb õppekava arendamisega.