Skip to main content

Hingehoid

 

UUS

Hingehoid

8 tundi

Eesmärk: anda kursusel osalejale ülevaade hingehoiust ning esmane oskus kanda hoolt iseenda ja teiste hinge eest.
Sihtrühm: kõik huvilised
Koolitaja: Annika Laats
Õpiväljundid:
tunneb hingehoiu põhimõistetega;
omab ülevaadet hingeelu kriisidest erinevates eluetappides;
omab ülevaadet leinaprotsessi kulust ja leinaja toetamise üldpõhimõtetest;
analüüsib ja mõtestab oma rolli aitavas ametis;
oskab arvestada enda ja teiste vaimsete ressurssidega
Toimumise aeg: 1. ja 8. detsember 2015  
Kursuse algus kell 11:00
Toimumise koht: Kännu 67, Tallinn

Kursuse hind: 57 eurot