Skip to main content

Tasemeeksamite ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitused

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 02.09.2016 käskkirja nr 1.1-3/16/164 "Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks" alusel on nüüdsest Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil tegevusluba keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks.