Skip to main content

Tegevusloa andmed

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile on antud tegevusluba tasemeeksamite ettevalmistamisele suunatud eesti keele (A2-; B1-; B2-; C1-tasemel) koolituste läbiviimiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga  2.09.2016 nr 1.1-3/16/164.